Láska je život

Láska je život
Billy Crawford

Série Poselství himálajského mystika

Tato poselství pocházejí od himálajského jogína a mystika Šrí Maharšiho, který patří k věčným. Tradice Siddha - linie dokonalých bytostí. V jógických pověstech jsou siddhové považováni za nejmystičtější, nejmoudřejší a nejprospěšnější. Toto poselství jménem této živé linie tlumočím a šířím já, nedokonalá bytost. I když jsem tím pověřen, pokud je v této věci nějaká moudrost, je výhradně jejich, a pokud jsou v ní nějaké chyby, jsou výhradně moje.

Toto poselství o lásce má zvláštní význam. V neustálém vývoji duchovního zjevení, které je skutečným dědictvím Indie a jejích velkých věrozvěstů, tento nový výklad o lásce významným způsobem sjednocuje proudy Jnana (Znalosti), Bhakti (Oddanost) a Jóga tradice. Významně rozšiřuje chápání lásky a obnovuje její řád v našem kulturním duchu. V tom spočívá její novost pro svět. A i když může být pro lidstvo v této době novým zjevením, jako Pravda jím byla vždy.

Buďte láskou. Buďte milováni. Šířte lásku.

Láska je život.

Tento sutra (Provázek pravdy) je kvintesencí významu lásky. Je to nit, která vnáší barvu do látky života.

Co je to láska? Zvykli jsme si ji chápat nebo pociťovat především jako citové spojení mezi dvěma nebo více lidmi. Možná jsme zažili pocity jednoty s druhými, ale také jsme omezili projevy lásky na několik málo vyvolených.

Láska však není nástrojem vlastnictví, jak někteří v mezilidských vztazích očekávají. Láska není prostředkem k vytváření dojmu, jak se o to pokoušejí někteří vedoucí. Nelze ji podmiňovat, nelze ji nutit. Láska to dalece přesahuje.

Cesta k pochopení a poznání lásky začíná prohlášením: "Já jsem láska." Láska je nejzákladnějším projevem života a život je samotným projevem lásky. To, co dává životu impuls, je láska. To, co život rozvíjí, je také láska.

Láska je základním rozměrem celého stvoření. To, co chce stvoření, je láska. Je to bezmezná zásobárna lásky, která stvoření odkazuje. Láska nařizuje, a tak se stvoření projevuje. Jakmile vznikne jiskra života, vzniká láska. Stvoření tedy pochází z lásky a existuje proto, aby láska kvetla. Naším zrozením je poznat lásku, být láskou, přijímat lásku a šířit lásku.je láska tak láska je život .

Buď láska.

Láska je samotným základem života. Je samotným původem - nejzákladnějším projevem existence. Láska byla před námi a přežije nás. Přesahuje všechny zkušenosti, ať už jsou jakkoli blažené, a přesto je jádrem všech zkušeností. Bez lásky by i blaženost byla zatuchlá. Bez lásky by byl život naprosto suchý.

Celá existence je spojena s láskou. Ten, kdo je soustředěn nebo jednobodově zaměřen v lásce, může cítit nebo vnímat celou existenci. Pokud existuje Bůh, poznáváme ho pouze skrze lásku.

A je-li tento Bůh jednotou, pak je láska žebříkem k této jednotě. Sestupuje-li na nás milost, je to jen proto, že v nás vystoupila láska. Láska proudí, a tak obdarovává požehnáním. Láska se rozšiřuje, a tak zahrnuje soucit. Láska přijímá, a tak odpouští milosrdenství. Láska se odevzdává, a tak proniká blaženost. Láska vrcholí, a tak integruje oddanost.

Vydejte se tedy na cestu za láskou, žízněte po lásce, ukojte tuto touhu také láskou a s láskou dojděte k poznání. Má-li člověk vstoupit do sjednoceného proudu vědomí, jímž je život sám - má-li zažít stav existence, který je celistvý, pak musí vystoupit po žebříku lásky. Láska je jedinou silou, která dotváří sjednocený aspekt života, proto buďte láskou -. láska je život .

Buďte milováni.

I když si můžeme uvědomit svůj hlubší záměr být láskou a milovat, naše životní zkušenost je určena k přijímání lásky. Bez přijímání lásky bude naše nádoba vždy ochabovat. Proto jsou požehnaní ti, kteří mají to štěstí, že od života přijímají štědrost lásky.

Od počátku je to láska matky, která nám umožňuje hledat porozumění světu vně i uvnitř. Je to požehnání lásky od otce, které nám umožňuje přežít a prospívat na naší cestě.

Naše vztahy s rodinou a komunitou, pokud mají pečující a láskyplnou kvalitu, jsou obrovskou oporou, která nás posouvá směrem k naplnění života. A láska může být nejdůležitější složkou, která vytváří potvrzující a otevřenou kulturu na pracovišti. Je třeba udělat více pro to, abychom usnadnili pěstování lásky v našem pracovním prostředí.

A když lidé nedokážou lásku dávat, což se často stává, můžeme se vždy spolehnout na přírodu, která bezpodmínečnou lásku přijímá. Procházka v zahradě, v lese nebo u moře může působit velmi pečujícím dojmem, protože naplňuje naši nádobu láskou. Zvířata také umí lásku okamžitě opětovat. Láska je zakotvena v celé přírodě - stačí se jen naladit na její přijímání.

Pokud se nám podařilo naplnit naše světské touhy láskou, kterou jsme obdrželi od všech lidí kolem nás, začneme hledat a často dojdeme až na práh našeho životního rádce. Ten nás totiž bude také hledat, když vnímá naše upřímné hledání. Toto poslední setkání s naším životním rádcem má potenciál přetéct naši nádobu jejich bezpodmínečnou láskou a zahltit nás požehnáním života.

Ale pokud nejsme milováni, pak život nemá smysl. Jen díky tomu, že jsme přijali lásku, jsme byli schopni zlepšit své vnímání a porozumění životu. Láska je mostem mezi inteligencí a porozuměním. Společné soužití, společný pohyb, společná práce se děje jen díky lásce. Společné soužití je láska. Samotný proces života je usnadněn láskou, takže být milován - láska je život.

Šíření lásky.

Jakmile poznáme, že láska je to, co ve všem hledáme, a jsme schopni lásku, kterou hledáme, přijmout, pokud v nás vyvrcholí, stáváme se hlasateli lásky. Je pak zcela přirozené šířit lásku. Ta se stává naším nejvyšším cílem. Láska pak totiž posiluje laskavost. Laskavost dále vyvrcholí v soucit. A soucit zrozený z hluboké lásky je dovršením života.

Byly doby, kdy láska byla základním impulsem veškerého života. Tehdejší kultura dbala na to, aby láska byla zakotvena ve všech lidských činnostech a snahách. Základním učením bylo pěstování lásky v sobě - jak uvádí výše uvedená sútra. Dokud člověk nepřekypoval láskou, nemohl se věnovat žádnému vztahu ani smysluplnému lidskému úsilí.

Proto se manželské vztahy rozvíjely pouze tehdy, když se dva lidé skutečně milovali - takovou láskou, z níž nebylo možné "vypadnout". Láska v člověku byla trvalou a samoudržitelnou vlastností, která přežívala všechny světské vztahy a činnosti. Měla tedy moc být bezpodmínečná.

Dítě bylo vědomě počato se semenem lásky. Dítě se narodilo do stejné láskyplné atmosféry. Dítěti byl stanoven cíl žít láskyplný život. Dítě bylo zasvěceno na duchovní cestu svými vlastními milujícími rodiči.

Domov dítěte byl jeho ášramem, kde se učilo milovat. Dítě vyrůstalo tak, aby si vážilo lásky nade vše ostatní. Bylo vychováváno v lásce. Bylo vedeno k tomu, aby se setkávalo se svými vychovateli a učiteli s láskou - aby se učilo s láskou. S láskou přistupovalo ke svým vlastním vztahům a k životní práci.

Na konci života byli tak plní lásky, že uměli jenom šířit bezpodmínečnou lásku . Jejich nádoba byla plná lásky. Když v sobě dosáhli vrcholu života, mohli jen prohlásit, že láska je život. Jednou z největších bytostí, která byla příkladem tohoto života z lásky, byl Ježíš z Nazareta. Narodil se ze semene lásky, poznal jen lásku, byl vychováván v lásce, jednal v lásce a svým posledním dechem zasypal láskou celé lidstvo a zvolal, že láska je život.

V posledních několika tisíciletích se to z našeho vědomí vytrácelo. Za posledních sto let jsme si to vůbec neuvědomili. Naším životním mottem se místo toho stalo. úspěch je život .

Nyní se rodíme do rodiny a společnosti, která nám již stanovila své aspirace, ale ne náš cíl milovat. Hrajeme si s hojností hraček, ale lásky je kolem nás málo. Jsme vychováváni k dosažení velkého materiálního úspěchu, který často postrádá lásku. Od lásky nás odvádí technika.

Nedokážeme přijímat lásku od svých bližních a nenacházíme si čas, abychom ji přijímali od přírody. Lidé přitom trpí a příroda trpí ještě víc. To je tragédie moderního člověka.

Pracujeme jen pro bohatství. Získáváme bohatství jen pro moc. Získáváme moc jen pro slávu. A jak se blíží konec, začínáme si uvědomovat vakuum lásky v sobě. Ale. lásku si za úspěch nekoupíte .

Viz_také: 17 příznaků, že k vám dívka cítí zmatek (kompletní seznam)

Pak nám ironicky řeknou, že lásku najdeme v ášramu, kde se můžeme naučit být duchovními. Ale to už je pozdě. Smrt jako posel života nám přichází připomenout hodnotu lásky, jen k naší lítosti, když naše nádoba odpluje suchá. A co hůř, když na nás svět, kterého jsme si tolik vážili, zapomene, když naše stopy odplaví stejně rychle jako ustupující vlna, cítíme naprostou prázdnotu.Pokud tedy nepoznáme lásku, nepřijmeme ji a nebudeme ji šířit, bude to náš osud.

Nastal čas, aby láska opět zaujala své právoplatné místo jako základní smysl veškerého života - od narození až po smrt a každý okamžik mezi nimi. Z tohoto neustálého uvědomování si lásky od začátku do konce může být veškeré lidské konání opět krásné. Z této štědrosti láskyplné výměny mezi vším živým může na naší planetě vzniknout jiná bujnost, protože my šířit lásku - láska je život .

v lásce,

Nitin Dixit

Viz_také: 11 znaků jedinečné ženy, kterou každý obdivuje

z Rišikéše - na úpatí mého milovaného Himálaje

7. dubna 2019
Billy Crawford
Billy Crawford
Billy Crawford je ostřílený spisovatel a blogger s více než desetiletými zkušenostmi v oboru. Má vášeň pro vyhledávání a sdílení inovativních a praktických nápadů, které mohou pomoci jednotlivcům a firmám zlepšit jejich životy a provoz. Jeho psaní se vyznačuje jedinečnou směsí kreativity, nadhledu a humoru, díky čemuž je jeho blog poutavým a poučným čtením. Billyho odborné znalosti pokrývají širokou škálu témat, včetně obchodu, technologií, životního stylu a osobního rozvoje. Je také oddaným cestovatelem, který navštívil více než 20 zemí a stále napočítá. Když Billy nepíše nebo nekomentuje svět, rád sportuje, poslouchá hudbu a tráví čas se svou rodinou a přáteli.