23 znaků povýšeného člověka (a jak s nimi jednat)

23 znaků povýšeného člověka (a jak s nimi jednat)
Billy Crawford

Není nic horšího než jednat s povýšeným člověkem.

Jejich nadřazený postoj může být opravdu nepříjemný.

V tomto článku si projdeme 23 znaků povýšeného člověka a také to, jak se s nimi vypořádat.

Pojďme.

1. Myslí si, že jsou inteligentnější.

Povýšení lidé si myslí, že jsou chytřejší než ostatní. Vždy se chovají, jako by jejich názor byl nejlepší a jejich nápady nejkreativnější.

Pokud máte dobrý nápad nebo kreativní řešení, sotva vám budou věnovat pozornost.

Povýšený člověk neuzná novou myšlenku, pokud ji nevytvořil on sám.

2. Chovají se k vám, jako byste byli méněcenní.

Povýšení lidé si myslí, že jsou mnohem lepší než ostatní, a chovají se k nim, jako by byli méněcenní.

Ignorují vás nebo vám skládají falešné komplimenty, aby to vypadalo, že jsou k vám tolerantní, ale v hloubi duše se chtějí jen předvést, jak jsou chytří a cool ve srovnání s ostatními.

Na ostatní lidi se dívají svrchu, protože si myslí, že jsou lepší. K lidem, kteří jsou jiní, se chovají, jako by byli nižší třída než oni.

3. Téměř neposlouchají ostatní.

Povýšení lidé málokdy naslouchají názorům druhých, pokud si nemyslí, že názory druhých stojí za to vyslechnout.

Když mluví ostatní, téměř nic neřeknou, pokud nemají pocit, že jejich komentář upozorní na chybu, kterou jste udělali ve svém projevu nebo argumentaci.

Je to proto, že povýšení lidé se cítí nadřazeni ostatním, a proto rádi poukazují na chyby druhých, aby se cítili lépe.

4. Na první místo vždy staví sebe.

Povýšení lidé vždy staví na první místo sebe a nikdy nebudou mluvit o tom, co potřebují nebo chtějí ostatní.

Budou mluvit jen o tom, jak jsou skvělí a jak jejich nápady válí, ale nikdy nebudou mluvit o tom, co ostatní potřebují pro svůj život.

Povýšení lidé mívají velké ego. Mají tendenci se neustále chlubit svými schopnostmi.

Povýšení lidé se rádi chlubí tím, co všechno v životě dokázali a jak jsou chytřejší a inteligentnější než ostatní, dokonce i než lidé, kteří jsou mnohem úspěšnější než oni.

Takto si udržují své křehké ego neporušené.

5. Vždy se chovají, jako by byli nadřazení.

Povýšení lidé si vždy myslí, že jsou nadřazeni ostatním, i když tomu tak není.

Vždy se chovají, jako by věděli mnohem víc než druhá osoba, a rádi o svých znalostech mluví po celou dobu rozhovoru. Rádi se chlubí sami sebou a svými úspěchy.

Chovají se, jako by věděli všechno, dokonce i to, o čem možná nemají úplné znalosti, ale předstírají, že to vědí.

Koneckonců se vždycky snaží vypadat chytře a působivě. Chtějí všem ukázat, že jsou lepší než ostatní, protože v hloubi duše se ve skutečnosti cítí vůči ostatním méněcenní.

Viz_také: 15 nepopiratelných znaků, že se cítí provinile, protože vám ublížila (kompletní seznam)

6. Nikdy se neomluví za nic, co řeknou nebo udělají.

Povýšení lidé mají velké ego, takže se těžko omlouvají, když se proviní.

Nikdy nepřiznají chybu ani nepřijmou odpovědnost, i když je zřejmé, že udělali něco špatně.

Koneckonců, pokud přiznají své chyby, pak přiznají, že jsou v něčem horší. Pokud se omluví, dočasně si sníží své ego.

I kdyby udělali něco špatně, neomluví se, protože by vypadali hloupě a méněcenně.

7. Nikdy nebudou mluvit o tom, jak se jim daří v jejich vlastním životě nebo o jiných osobních záležitostech.

Povýšení lidé mají tendenci držet se stranou. Málokdy mluví o svém osobním životě nebo o věcech, které je trápí.

Budou mluvit jen o tom, jak jsou skvělí a jak jsou ostatní špatní, i když nejsou tak skvělí, jak se sami tváří.

Pokud se s nimi někdy pokusíte mluvit o osobních záležitostech, budou se chovat, jako by o nic nešlo a vůbec je to nezajímalo.

Je to proto, že si neudrží nadhled, a pokud budou mluvit o skutečných osobních problémech ve svém životě, budou muset snížit ostražitost a odhalit zranitelnou stránku. To neudělají.

8. Nevědí, jak jednat s lidmi, kteří jsou jiní.

Povýšení lidé neumějí jednat s lidmi, kteří se od nich liší, zejména pokud mají větší úspěch než oni nebo jsou pozitivnější osobností než oni.

Když se s takovými lidmi setkají, cítí se jako neúspěšní, a to se jim nelíbí.

Budou mít pocit, že na jednání s takovými lidmi nemají.

Nebudou respektovat lidi, kteří jsou jiní, a budou se snažit použít sílu nebo činy, aby vypadali méněcenně. Raději budou jen vlivní, než aby je někdo respektoval.

9. Rádi mluví o svých úspěších.

Povýšení lidé rádi mluví o svých vlastních úspěších, protože za ně chtějí získat pozornost a uznání.

Úspěchy jiných lidí je nezajímají. Nikdy je nebudou zajímat úspěchy jiných lidí nebo to, co v životě dokázali.

Vždycky budou působit nezaujatě, i když dotyčný bude mluvit o svých největších úspěších nebo o věcech, které se mu v životě staly.

Proč? Protože pak by připustili, že někdo dokáže věci, které oni nedokážou. To by poškodilo jejich ego a oni by se cítili méně nadřazení.

Jak říká Jeanette Brownová, autorka online kurzu Životní deník, povýšené lidi zajímá spíše to, co si o nich myslí ostatní, než to, co si myslí oni sami o sobě, což je známkou nejistoty.

Lidé s nejistotou se nechtějí smířit s tím, že nemohou dosáhnout věcí, kterých mohou dosáhnout jiní. Mohou být více fascinováni tím, kdo jiný mluví o jejich úspěších nebo úspěších, než aby mluvili o svých vlastních.

To proto, že prostě nejsou dost dobří na to, aby mluvili o svých vlastních úspěších, a nakonec se kvůli tomu budou cítit méněcenní.

10. Na všechno mají spoustu názorů.

Povýšení lidé mají vždycky na všechno svůj názor, i když neví, jaká je správná odpověď.

Neustále vám budou říkat, abyste dělali věci určitým způsobem, a nikdy nebudou poslouchat, co říká druhá osoba.

Vždy se chtějí ujistit, že mají pravdu a že s nimi všichni ostatní souhlasí a že si jejich názoru cení více než myšlenek a nápadů ostatních.

Jak říká Lachlan Brown, zakladatel Hack Spirit, povýšení lidé mají potřebu mít vždy pravdu. Chtějí si být jisti, že budou vždy vypadat nadřazeně ostatním lidem. Potřebují uznání, pozornost a to, aby s nimi všichni souhlasili.

Cítí se inteligentnější a důležitější, když všichni souhlasí s tím, co říkají.

Proto povýšení lidé neposlouchají jiné názory, než jsou ty jejich.

Je jim jedno, že to, co říkají, vůbec není názor, ale jen nepravdivý fakt, který se vymkl kontrole, protože nikdo jiný nedokázal opak.

11. Rádi shazují ostatní lidi.

Povýšení lidé se rozplývají, když někdo jiný pro jednou uspěje.

Nesnášejí, když vidí, že ostatní lidé dosahují úspěchu, a udělají vše pro to, aby je srazili na kolena.

Vnesou do rozhovoru své slabiny a ujistí se, že o nich všichni vědí, i když jde o někoho blízkého.

Vždy chtějí, aby ten druhý byl méně úspěšný než oni a aby byl ve všech možných ohledech níže než oni.

Pokud je to nutné, použijí i urážky. Udělají vše pro to, aby druhého snížili a dali mu pocit méněcennosti.

Povýšený člověk chce být přece lepší než ostatní, takže pokud musí, použije negativní slova a činy, aby ostatní shazoval.

12. Jsou povýšenecké.

Povýšení lidé jsou povýšení.

Běžným příkladem je, když povýšený člověk mluví s ostatními jako s dětmi. Proč by to dělal?

Protože chtějí, aby to vypadalo, že ostatní lidé nemají takovou autoritu jako oni.

Tím, že použijí tón hlasu, který připomíná tón rodiče mluvícího s dítětem, způsobí, že druhá osoba bude vypadat, jako by měla nižší postavení.

To umožňuje povýšenému člověku, aby si vytvořil pocit nadřazenosti, po kterém touží.

Je to druh psychologické techniky ovládání mysli, protože nutí člověka, aby si myslel, že je méněcenný a že je jen na obtíž.

13. Neumějí vyjednávat.

Povýšení lidé si často myslí, že jsou nejchytřejší a nejznalejší v místnosti, a proto nechtějí vyjednávat ani dělat kompromisy.

Viz_také: Jak uplatnit pravidlo tří dnů po hádce

Pokud se s nimi pokusíte vyjednávat, budou se ze všech sil snažit, abyste se cítili méněcenní nebo měli pocit, že nikdy nemůžete dostat to, co chcete.

Myslí si, že jsou středem vesmíru, takže to, co potřebují při jednání, je důležitější než to, co potřebují ostatní.

Koneckonců se snaží vidět věci z jiného úhlu pohledu, než je jejich vlastní.

Proto si myslí, že vyjednávání není vůbec důležité, a tak prostě zaujmou ten nejextrémnější a nejtvrdší názor, který je pro ně výhodný, a toho se budou držet.

14. Nejsou si vědomi sami sebe.

Povýšení lidé nevědí, jak působí, a mohou být velmi manipulativní.

Jak už jsem zmínil výše, zajímá je pouze jejich vlastní pohled na věc. Jsou sebestřední, takže nedokážou přesně vnímat, jak je vnímají ostatní lidé. Na svět se dívají svýma očima a předpokládají, že všichni ostatní to dělají stejně.

Například povýšení lidé by to, co řekli, nepovažovali za hrubé nebo urážlivé, protože to nevidí z pohledu ostatních lidí.

Proto mohou být docela manipulativní, zaměřují se jen na to, co chtějí a potřebují, ne na to, co dělají ostatní lidé.

15. Nejsou příliš empatičtí.

Nikdy nenajdete povýšeného člověka, kterého by zajímalo, co se děje v životě někoho jiného.

Nemají stejné hodnoty jako ostatní lidé, takže nedokážou pochopit, proč někdo potřebuje soucit a lítost.

Jsou stále ve svém vlastním světě a myslí jen na sebe, takže mají problém myslet na emoce a problémy ostatních lidí.

16. Jsou arogantní a plní pýchy.

Jak jsme již zmínili, povýšený člověk má velké ego. Myslí si, že je lepší než ostatní a že by měl být obdivován, takže odmítá uznat úspěchy ostatních a snaží se je bagatelizovat.

Myslí si o sobě, že jsou chytřejší, přitažlivější nebo úspěšnější než ostatní. Mají vždycky všechno pod kontrolou a mají vše pod kontrolou.

Vždy působí velmi sebejistě, přesto se občas stane, že se projeví jejich slabiny nebo negativní vlastnosti.

Je to proto, že v hloubi duše jsou ve skutečnosti velmi nejistí. Chtějí být vnímáni jako nadřazení, ale ve skutečnosti jen chtějí, aby je někdo vnímal jako dobrého člověka. Proto, aby se cítili lépe, budou se ze všech sil snažit ostatní zlehčovat.

17. Jsou velmi soudní a netolerantní.

Povýšení lidé bývají velmi odsuzující a netolerantní vůči všemu, co neodpovídá jejich vysokým standardům nebo přesvědčení.

Vždy budou hledat způsoby, jak dokázat, že ostatní se mýlí a jsou méněcenní.

I kdyby všechno, co říkají, byla pravda, stejně by odsuzovali jiné lidi, kteří si podle nich zaslouží být postaveni níže než oni.

18. Chybí jim emoční inteligence.

Povýšeným lidem často chybí emoční inteligence, takže se snaží pochopit, jak se druzí lidé cítí nebo jaké mají problémy.

Vždy se na svět dívají ze své vlastní perspektivy a zajímají se jen o své osobní potřeby, takže nedokážou pochopit, proč by ostatní mohli být naštvaní nebo uražení.

To je součástí jejich nedostatečné sebereflexe.

Mají také problém pochopit emocionální trápení druhých lidí, takže prostě nevědí, jak reagovat.

19. Mají špatné schopnosti naslouchat.

Povýšený člověk nedokáže naslouchat druhému, aniž by neustále hledal způsoby, jak ho přerušit.

Vždy budou hledat způsob, jak dokázat, jakou mají pravdu a jak se ten druhý mýlí.

Chtějí ostatním vnutit svůj pohled na věc, a proto nechtějí naslouchat jiným názorům.

Jsou tak soustředění na to, co potřebují a co chtějí, že nedokážou uhnout ze své vlastní cesty.

20. Umí se dobře vymlouvat.

Povýšení lidé se umí skvěle vymlouvat na své chování. Vždycky si dokážou vymyslet důvod, proč nejsou za své činy zodpovědní.

Vynakládají velké úsilí na to, aby říkali věci, které z nich mohou udělat oběť, protože vědí, že když si lidé budou myslet, že jsou nadřazení, nikdo je nebude obviňovat.

Často přehodí vinu na někoho jiného nebo ji jednoduše zcela zmírní tím, že řekne něco neurčitého a opomene podat skutečné vysvětlení.

21. Mohou být velmi krutí a necitliví.

Povýšeným lidem často chybí empatie i emoční inteligence, takže při mluvení nemyslí na druhé.

Často říkají věci, které jsou zraňující nebo dokonce kruté, aniž by si uvědomovali, co vlastně řekli.

Chybí jim emoční inteligence i sebeuvědomění, takže se nedokážou správně vyjádřit.

Kvůli vlastní aroganci a pýše si nemyslí, že to, co říkají, je urážlivé nebo zraňující. Proto mohou být tak krutí a necitliví.

22. Vždycky chtějí změnit téma.

Povýšení lidé často mění téma, kdykoli nesouhlasí s tím, co říká někdo jiný, nebo tomu nerozumí.

Nechtějí diskutovat, ale místo toho se chtějí jen vymanit z konverzace, aniž by museli vidět věci z jiného úhlu pohledu.

23. Chybí jim pokora.

Povýšený člověk je natolik soustředěný sám na sebe, že na ostatní příliš nemyslí.

Lidé, s nimiž přicházejí do styku, jsou pro ně jen objekty, nikoli skutečné lidské bytosti.

Nevnímají je jako osobnosti s vlastními potřebami, pocity a přáními.

Jsou to jen další nástroje, které jim mohou pomoci dosáhnout toho, co potřebují nebo chtějí, takže je mohou používat ve svůj prospěch, aniž by cítili jakoukoli odpovědnost za názory nebo pocity druhé osoby.

Jak jednat s povýšeným člověkem: 7 tipů

Otázka zní: jak se vypořádat s povýšenými lidmi?

Zde je 7 tipů:

1. Parafrázování

Důležitou věcí, kterou můžete udělat, je parafrázovat jejich slova.

Pokud říkají, že se určitá osoba mýlí, měli byste říct totéž, ale pozitivnějším tónem, aby to vyznělo, že s nimi souhlasíte.

Můžete také shrnout jejich pohled na věc tím, že řeknete, jaký mají na danou situaci názor. Tím jim dáte najevo, že vám na nich záleží a že chcete pochopit, z čeho vycházejí.

Vím, že je to zvláštní. Nechcete posilovat něčí povýšené chování, ale musíte si uvědomit jednu věc:

Povýšení lidé jsou ve skutečnosti nejistí.

Pokud se tedy budete tvářit, že s nimi souhlasíte, odzbrojíte je a později v konverzaci budete moci snáze vyjádřit své skutečné názory. 2. Používání výroků "já".

Důležitou věcí, kterou můžete říci, je používat "já" místo "ty".

Pokud například říkají něco urážlivého, můžete jejich negativní názor uznat, ale vyvléknout se z něj tím, že řeknete něco jako:

"Chápu, co říkáte, ale nesouhlasím s tím," nebo: "Chápu, z čeho vycházíte, ale možná bychom si neměli dělat domněnky."

Obě tyto věty jsou dobrým příkladem použití věty "já".

Důležité je, abyste uznali jejich názor, ale zároveň dali najevo, že s ním nesouhlasíte.

Jak jsme již zmínili, povýšení lidé jsou nejistí, takže je nutné, abyste jejich slova uznali, jinak se jen rozzlobí.

Ale jakmile si uvědomíte, co říkají, můžete jim v klidu říct, co si myslíte, a budete mít větší šanci, že se k nim vaše sdělení dostane.

2) Buďte asertivní, ale bez povýšenosti.

Vím, že chcete na povýšenou osobu reagovat způsobem, který s ní otřese a přiměje ji uvědomit si, co dělá.

Chceš je usadit na jejich místo nebo jim dát najevo, že s tebou takhle mluvit nemají. Problém s agresivitou je ale v tom, že nakonec můžeš vypadat jako stejný typ člověka, jako jsou oni, a to je to, co chtějí.

Pokud se rozzlobíte, budou si myslet, že mají pravdu a že jim nikdo jiný nerozumí.

Proto je nesmírně důležité vyhnout se agresivním výrazům.

Stále můžete říkat, jak to je, ale klidně a logicky.

3) Použijte humor k rozptýlení situace.

Humor lze použít jako skvělý způsob, jak se vypořádat s povýšenými lidmi, ale musíte být opatrní.

Můžete udělat vtip, který situaci odlehčí.

Nesnažte se však o vtip, který by je srazil na kolena.

To situaci jen zhorší. Problém je v tom, že povýšení lidé jsou od přírody defenzivní. Takže když si z nich uděláte legraci, ukáže jim to, že jste nedbalí a neberete je vážně.

To je jen rozzlobí a vy se budete hůře snažit situaci vyřešit.

4) Udělejte si přestávku.

Vím, že to nemůžete dělat vždy, ale někdy nemáte moc na výběr.

Musíte se od nich na chvíli oddělit, abyste si mohli promyslet, co se stalo a jak na to chcete reagovat.

Dejte si pauzu a vraťte se později. Nenechte se vtáhnout do rozhovoru.

Vím, že to na první pohled zní rozporuplně, ale ve skutečnosti je to opravdu důležité.

Lidé, kteří se povyšují, bývají tvrdohlavější než většina lidí. Pokud se tedy od situace na chvíli oddělíte, nebudou vás neustále obtěžovat svými názory nebo taktikami.

5) Neberte si nic z toho, co říkají, osobně.

To je něco, co se vám bude dělat velmi obtížně.

Budete mít pocit, že každá urážka nebo rýpnutí se týká vás, ale není tomu tak.

Protože povýšení lidé jsou natolik soustředění sami na sebe, že nepřemýšlejí o tom, co říkají, ani o tom, že vaše vnímání situace může být jiné než jejich.

Jsou tak sebestřední, že své myšlenky nedokážou vyjádřit tak, aby dávaly smysl i někomu jinému než jim samotným.

Neberte si to osobně. To, co říkají, vlastně neznamená nic o vás a všechno o nich. Tak se tím nenechte obtěžovat.

6) Zachovejte klid a zdvořilost.

Nerozčilujte se kvůli tomu, co říkají, protože to jen zhorší jejich agresivitu.

Pokud budete klidní a zdvořilí, uvědomí si, že nejste stejný člověk, za jakého vás považovali.

A pokud uvidí, že opravdu nejste jako oni, snad je to přiměje vrátit se k přemýšlení o tom, co je v konverzaci důležité, místo aby se snažili tlačit na vaše tlačítka.

7) Uvědomte si, že někdy se povýšení lidé snaží pomoci.

Když se lidé vyjadřují povýšeně, snaží se vlastně pomoci.

Mají určitou představu o tom, co je pro vás nejlepší, a chtějí vás o tom informovat.

Je však důležité, abyste si uvědomili, že se o to snaží.

Nesnaží se vás urazit ani vám nijak ublížit, jen vám chtějí pomoci.

Neberte proto vše, co řeknou, jako urážku. Snaží se vás popíchnout jen proto, že jim na vás záleží a chtějí, abyste byli šťastní.

Ano, myslí si, že jsou lepší, a to je na nic, ale někdy si prostě myslí, že jejich názor a rada jsou lepší než vaše. A to je v pořádku.

Doufám, že vám to pomůže lépe se vypořádat s povýšenými lidmi.

Také doufám, že vám to pomohlo lépe pochopit, o co se skutečně snaží a proč to dělají. Doufám, že jim budete schopni trochu lépe porozumět a pochopit, jak se skutečně cítí.

A pak s nimi budete moci jednat způsobem, který dává smysl, a už se nebudete cítit naštvaní.

Líbil se vám můj článek? Dejte mi like na Facebooku, aby se vám ve feedu objevovaly další podobné články.
Billy Crawford
Billy Crawford
Billy Crawford je ostřílený spisovatel a blogger s více než desetiletými zkušenostmi v oboru. Má vášeň pro vyhledávání a sdílení inovativních a praktických nápadů, které mohou pomoci jednotlivcům a firmám zlepšit jejich životy a provoz. Jeho psaní se vyznačuje jedinečnou směsí kreativity, nadhledu a humoru, díky čemuž je jeho blog poutavým a poučným čtením. Billyho odborné znalosti pokrývají širokou škálu témat, včetně obchodu, technologií, životního stylu a osobního rozvoje. Je také oddaným cestovatelem, který navštívil více než 20 zemí a stále napočítá. Když Billy nepíše nebo nekomentuje svět, rád sportuje, poslouchá hudbu a tráví čas se svou rodinou a přáteli.