15 způsobů, jak najít svou pravou identitu (a objevit své skutečné já)

15 způsobů, jak najít svou pravou identitu (a objevit své skutečné já)
Billy Crawford

Pokud jste jako většina lidí, máte spoustu otázek týkajících se vaší identity. Proč?

Protože identita je složité téma.

Většina lidí si pod pojmem identita představuje jednotlivé části naší osobnosti, které dáváme dohromady, aby tvořily celek.

Možná máte pocit, že nezapadáte do žádné ze škatulek, které jsou spojeny s tím, že jste "normální" člověk. Možná máte pocit, že nevíte, kdo jste nebo co vás dělá jedinečnými.

Připomíná vám to něco?

V tomto příspěvku se budeme zabývat 15 způsoby, jak najít svou pravou identitu a objevit své skutečné já.

Prozkoumáme také, jak vám tyto identity mohou pomoci najít štěstí, smysl a cíl života.

15 osvědčených způsobů, jak objevit své pravé já

1) Najděte svůj životní cíl

Přemýšleli jste někdy, proč jste tady?

Víte, co je vaším pravým životním cílem?

Pokud ne, je načase to zjistit.

Věřte tomu nebo ne, ale všichni máme v životě nějaký cíl. Je to důvod, proč jsme tady, a všichni máme moc vybrat si, jaký bude. Možná si to neuvědomujete, ale cíl už máte. Jen jste se nad ním nikdy předtím nepozastavili.

Vaším cílem může být například pomáhat lidem v nouzi, být skvělým spisovatelem nebo koučem. Ať už je to cokoli, musíte zjistit, co je vaším osobním cílem, a teprve pak můžete skutečně najít svou identitu.

Pravdou je, že cíl je to, co je pro vás v životě nejdůležitější. Je to to, co vás nutí ráno vstát z postele a jít za svými cíli, které jste si stanovili.

Když máte silný smysl pro cíl, dává to vašemu životu smysl a směr. Pomáhá vám to stanovit si cíle, které jsou důležité pro vás, a ne cíle, které jsou podle společnosti důležité (jako vydělat hodně peněz nebo být slavný).

Jak ale můžete objevit svůj životní cíl?

K objevení svého cíle je třeba, abyste se dostali do kontaktu sami se sebou. Musíte se zamyslet nad svými hodnotami, vášněmi a touhami.

 • Co chcete od života?
 • Co vám dělá radost?
 • Proč jste tady?
 • Jaký je váš cíl?

Zkuste se zamyslet nad svým životním cílem a sepsat si ho. Můžete si také napsat, co vaším cílem není.

Jakmile objevíte svůj cíl, můžete ho začít žít. Budete moci najít sami sebe a svou identitu, protože budete žít pro něco většího, než jste vy sami.

Tak se dostanete do kontaktu sami se sebou a zjistíte, kdo skutečně jste.

2) Spojte se se svými hodnotami

Abyste našli sami sebe, musíte se dostat do kontaktu se svými hodnotami.

Jaké jsou vaše hodnoty? Jsou to přesvědčení, kterými se řídí váš život. Jsou to věci, na kterých vám nejvíce záleží a kterými se řídí vaše volby a rozhodnutí.

Ale hádejte co?

Je pravděpodobné, že ani nevíte, jaké jsou vaše hodnoty.

Je to proto, že si často neuvědomujeme, jaké jsou naše hodnoty. Neuvědomujeme si, že je máme nebo že vůbec existují. Žijeme podle toho, čeho si cení ostatní, a ne podle toho, čeho si ceníme my sami.

Pokud však chcete zjistit, kdo skutečně jste, musíte se seznámit se svými vlastními hodnotami a začít podle nich žít.

Jak to můžete udělat?

Můžete začít tím, že odpovíte na následující otázky:

 • Co považujete v životě za důležité?
 • Na čem vám opravdu záleží?
 • Co by vám zlepšilo život?
 • Co by udělalo svět lepším?

Jakmile si na tyto otázky odpovíte, můžete začít žít podle svých hodnot. Můžete najít sami sebe a svou identitu tím, že budete žít podle toho, co je pro vás nejdůležitější.

Proč to říkám?

Protože je máme všichni, ale často o nich na vědomé úrovni nepřemýšlíme. A v hloubi duše víte, že je to pravda.

Vaše hodnoty mají velkou moc nad tím, jaký jste člověk a co vás dělá šťastnými. Řeknu vám ale co.

Někdy nejsme schopni objevit své vnitřní já, protože jsme obklopeni společenskými normami a tlaky. Jsme tak zaměřeni na to, čeho si ostatní lidé cení a co považují za důležité, že zapomínáme na své vlastní hodnoty.

Ale co kdybyste zjistili, kdo skutečně jste, navázali kontakt se svými hodnotami a začali podle nich žít?

Pravdou je, že většina z nás si nikdy neuvědomí, jak velká síla a potenciál se v nás skrývá.

Jsme zahlceni neustálým podmiňováním ze strany společnosti, médií, našeho vzdělávacího systému a dalších.

Výsledek?

Realita, kterou vytváříme, se odděluje od reality, která žije v našem vědomí.

To (a mnohem víc) jsem se naučil od světoznámé šamanky Rudy Iandé. V tomto skvělém videu zdarma Rudy vysvětluje, jak se můžete zbavit mentálních pout a vrátit se k jádru své bytosti.

Upozornění - Rudá není typický šaman.

Nemaluje hezké obrázky ani nešíří toxickou pozitivitu, jak to dělá mnoho jiných guruů.

Místo toho vás donutí podívat se dovnitř a konfrontovat se s vnitřními démony. Je to silný přístup, který však funguje.

Pokud jste tedy připraveni udělat první krok a sladit své sny s realitou, není lepšího místa, kde začít, než s jedinečnou technikou Rudy.

Zde je opět odkaz na bezplatné video.

3) Určete své silné a slabé stránky

 • Víte, co je vaší největší slabinou?
 • Jste obeznámeni se svými schopnostmi?
 • Víte, v čem jste dobří?

Pravdou je, že většina z nás to neví. Nedokážeme si odpovědět ani na tyto jednoduché otázky: Proč?

Je to proto, že často zanedbáváme své slabé stránky. Zaměřujeme se na své silné stránky a zapomínáme na oblasti, ve kterých se musíme zlepšit.

To je velká chyba, protože to způsobuje, že žijeme ve světě fantazie, který ve skutečnosti neexistuje.

Všichni máme silné a slabé stránky, ale klíčové je identifikovat je, abychom mohli pracovat na svém zlepšení. V opačném případě žijete jen v iluzi - a to k vaší celkové pohodě a úspěchu nijak nepřispěje.

Ale co když nevíte, jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

Nebojte se, protože většina lidí to nedělá.

Mohou mít nejasnou představu, ale chybí jim jasnost a konkrétnost.

Nevědí, které dovednosti potřebují zlepšit a ve kterých jsou dobří. Nechápou, jak jim dovednosti, které mají, mohou pomoci dosáhnout jejich cílů. Prostě o sobě nevědí dost, aby mohli ve svém životě dělat něco smysluplného.

Připomíná vám to něco?

Pokud jste to vy, pak je čas to změnit. Je čas zjistit, co vás baví a jaký je váš skutečný potenciál.

Je čas pochopit sám sebe na hlubší úrovni než kdykoli předtím, abyste mohli začít podnikat kroky k dosažení svých snů.

Jak zjistíte své nejsilnější a nejslabší stránky?

Někdy si stačí položit několik otázek.

S čím například neustále bojujete? Co odkládáte? Jakým oblastem svého života se vyhýbáte?

Jaké věci ve vás vyvolávají nepříjemné pocity nebo strach?

Všechny tyto otázky je dobré si položit, protože vám pomohou zjistit, jaké jsou vaše slabé stránky. Poté si můžete vytvořit akční plán, jak je překonat a zlepšit se v těchto oblastech.

Na druhou stranu, pokud existují věci, které vám jdou snadno a děláte je rádi, pak jsou to pravděpodobně vaše silné stránky. Jejich identifikace vám pomůže i proto, že vám dá směr, na který se můžete zaměřit, když se budete snažit zlepšit.

Pokud tedy chcete ze svého života vytěžit maximum, musíte identifikovat své silné a slabé stránky. Jedině tak můžete žít smysluplně a skutečně změnit svět k lepšímu.

4) Zbavte se falešných přesvědčení a negativních myšlenkových vzorců.

Máte někdy pocit, že s vaším životem není něco v pořádku? Že vám chybí spousta věcí? Že byste měli v životě dělat něco víc?

Cítili jste se někdy podobně a nevěděli jste, v čem je problém?

Pokud ano, pak je možné, že máte falešná přesvědčení a negativní myšlenkové vzorce, které vás brzdí.

Jedná se o škodlivá přesvědčení, která v sobě nosíte od dětství. Obvykle pramení ze zkušeností z minulosti - traumat, odmítnutí, neúspěchů a podobně. Tyto zkušenosti vedly k sebeomezujícím přesvědčením o sobě samém a o své schopnosti dělat v životě to, co chcete.

Nejsou pravdivé, ale máte pocit, že jsou, protože jste na nich ještě nepracovali. A proto působí proti vám, protože vás brzdí v tom, abyste dělali to, co je potřeba k úspěšnému životu.

Co jsou falešná přesvědčení?

Falešná přesvědčení jsou omezující přesvědčení, která nejsou pravdivá. Obvykle vznikají na základě minulých zkušeností, které vás vedly k přesvědčení, že určité věci nemůžete dělat.

Příklady falešných přesvědčení:

 • "Nejsem dost dobrý na to, abych dosáhl svých cílů."
 • "Nezasloužím si být šťastný."
 • "Nikdo se o mě nezajímá."
 • "Bez souhlasu ostatních nemohu nic dělat."
 • "Nejsem dost dobrý."
 • "Nezasloužím si věci, které v životě chci."
 • Lidé mě nakonec vždycky zklamou."

Pokud vám něco z toho připadá povědomé, pak si v sobě nesete falešná přesvědčení.

Jak vás falešná přesvědčení brzdí?

Falešná přesvědčení jsou jako čočka, kterou vidíte svět. A pokud je tato čočka špinavá a plná škrábanců, zkresluje a omezuje váš pohled na to, co je ve vašem životě možné.

To způsobí, že budete omezovat sami sebe a své činy, protože budete příliš zaměstnáni snahou vyhnout se tomu, co si myslíte, že by se mohlo stát, kdybyste to neudělali. A kvůli tomu pro vás bude těžší dosáhnout svých cílů, dosáhnout života, který chcete, a objevit svou skutečnou identitu.

5) Buďte ve společnosti ostatních autentičtí

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké to je být vámi?

Pokud ano, pak jste již udělali první krok k nalezení svého pravého já. A pokud ne, pak je možná načase, abyste ho udělali.

Protože když budete vědět, kdo jste, bude pro ostatní snazší vidět vaši skutečnou identitu. Bude pro ně snazší vidět vaši skutečnou identitu, protože budou vědět, s kým mají tu čest.

A tím, že budete ve společnosti ostatních sami sebou, umožníte ostatním, aby viděli, čím jste výjimeční a jedineční. Umožníte jim nahlédnout do svého skutečného já a navázat kontakt se skutečným člověkem, který se skrývá pod vaší falešnou maskou.

Pravda je taková, že když víte, kdo jste, bude pro vás snazší vyjadřovat se k ostatním.

Nebudete se muset starat o to, co si o vás myslí ostatní nebo jestli se jim líbíte. A když se to stane, dodá vám to sebevědomí a svobodu, které jsou potřeba k tomu, aby lidé viděli vaše skutečné já.

Ale co je třeba udělat, abych našel své autentické já?

Odpověď vás možná překvapí.

Může se to zdát hodně, ale je pravda, že je to jednodušší, než si myslíte.

Stačí, když budete sami sebou. Stačí, když se otevřete a umožníte ostatním, aby viděli vaše skutečné já. A když se tak stane, lidé budou schopni vidět, jací skutečně jste, a spojit se se skutečným člověkem, který se skrývá pod vaší falešnou maskou.

Takže jestli vám dnes mohu něco zanechat, pak je to toto: Buďte sami sebou v přítomnosti druhých a dovolte jim, aby viděli, kdo skutečně jste. Protože když to udělají, budou se moci spojit s vaším skutečným já a uvidí skutečného člověka, který se skrývá pod vaší falešnou maskou.

A když se tak stane, budete se moci vyjádřit způsobem, jakým jste to nikdy předtím nedokázali.

6) Buďte k sobě upřímní

Abyste objevili své pravé já, musíte být sami k sobě upřímní.

Pokud nevíte, kdo jste, kdo to bude vědět?

Jaké je tedy tajemství?

Musíte vědět, co vás činí jedinečnými a výjimečnými, abyste se naučili tyto vlastnosti využívat ve svůj prospěch. Musíte vědět, čím se lišíte od ostatních, aby lidé viděli vaše skutečné já.

Musíte vědět, jak využít své odlišnosti jako silnou stránku, a ne jako slabinu. A abyste to dokázali, musíte vědět, kdo jste a čím se od ostatních lišíte.

Proto je důležité znát sám sebe a být k sobě upřímný. Je to důležité, protože vám to umožní být sebevědomější a spokojenější s tím, kdo jste, a se směrem, kterým se váš život ubírá.

Viz_také: 12 příznaků, že si vás někdo drží od těla (a co s tím dělat)

Když budete vědět, kam směřuje váš život, budete se moci rozhodovat s větší jistotou a podnikat efektivnější kroky.

Proto je tak důležité znát sám sebe. Když se totiž poznáte, budete moci tyto znalosti využít ve svůj prospěch. A když to uděláte, budete se moci lépe rozhodovat a přijímat efektivnější opatření.

Co tedy můžete udělat pro to, abyste byli věrní sami sobě?

Začněte u sebe. Přestaňte hledat vnější řešení, jak si uspořádat život, v hloubi duše víte, že to nefunguje.

A to proto, že dokud se nepodíváte do svého nitra a nevyužijete svou osobní sílu, nikdy nenajdete uspokojení a naplnění, které hledáte.

Naučila jsem se to od šamana Rudy Iandêho. Jeho životním posláním je pomáhat lidem obnovit rovnováhu v jejich životech a uvolnit jejich kreativitu a potenciál. Má neuvěřitelný přístup, který kombinuje starobylé šamanské techniky s moderním přístupem.

Ve svém vynikajícím bezplatném videu Rudá vysvětluje účinné metody, jak se stát svým pravým já.

Pokud si tedy chcete vybudovat lepší vztah k sobě samým, uvolnit svůj nekonečný potenciál a do centra všeho, co děláte, postavit vášeň, začněte hned teď a přečtěte si jeho originální rady.

Zde je opět odkaz na bezplatné video.

7) Stanovte si cíle, které odrážejí vaše hodnoty a vášně.

Pokud mohu o lidech, kteří žijí své sny, něco říci, pak to, že si nestanovují cíle, které neodrážejí jejich hodnoty a vášně.

Vědí, že pokud si stanoví cíle, které jsou v rozporu s jejich hodnotami, nebude možné jich dosáhnout, protože nebudou schopni udržet motivaci potřebnou k jejich dosažení.

A právě proto musíte vědět, jaké jsou vaše hodnoty, abyste si mohli stanovit cíle v souladu s nimi. Když to totiž uděláte, umožní vám to být více motivovaní a odhodlaní tyto cíle dosáhnout.

Když to uděláte, umožní vám to mít větší šanci na úspěch v životě. Protože pokud uspějete, znamená to, že vaše hodnoty byly naplněny a splněny, protože jste jich dosáhli.

Proto je tak důležité znát sám sebe. Když se totiž poznáte, budete moci tyto znalosti využít ve svůj prospěch. A když to uděláte, budete se moci lépe rozhodovat a přijímat efektivnější opatření.

Co tedy můžete udělat pro to, abyste byli věrní sami sobě?

Takto: stanovte si cíle, které odrážejí vaše hodnoty a vášně, a uvědomte si, na čem vám v životě nejvíce záleží.

Vím, že to zní jednoduše, ale v životě je to často opomíjená zásada. A právě proto byste měli začít hned teď tím, že si uděláte níže uvedený kvíz a poznáte sami sebe.

8) Zbavte se toxických lidí ze svého života

Jsou ve vašem životě lidé, kteří vás neustále shazují? Jsou lidé, kteří se snaží sabotovat všechny dobré věci, které děláte?

Pokud ano, musíte se jich zbavit. Protože když se s takovými lidmi stýkáte, odčerpávají vám veškerou energii. A když se to stane, je pro vás těžší v životě uspět.

Místo toho myslete na lidi ve svém životě, od kterých se můžete učit a kteří vás podporují. Protože když máte kolem sebe takové lidi, je pro vás snazší v životě uspět.

Trik spočívá v tom, že najdete nové lidi, kteří vás budou podporovat ve vašich cílech a díky nimž se budete cítit motivovaní a inspirovaní. A když se tak stane, umožní vám to v životě uspět.

A když to uděláte, budete mít větší šanci v životě uspět. Protože když uspějete, znamená to, že vaše hodnoty byly naplněny a splněny, protože jste jich dosáhli.

Jakkoli to zní jednoduše.

9) Žijte okamžikem

Slyšeli jste někdy rčení "Žij okamžikem"?

Vím, že to vypadá jako nesplnitelný úkol, ale není tomu tak. Když totiž žijete přítomností, dokážete si život více užívat. A když se tak stane, budete šťastnější a sebevědomější, pokud jde o vaši budoucnost.

Proč je ale pro objevení vaší identity důležité žít tady a teď?

Prozradím vám tajemství: je to proto, že když žijete přítomným okamžikem, dokážete se lépe rozhodovat. A když se tak stane, bude to mít zásadní vliv na váš budoucí úspěch.

A když se to stane, najednou si uvědomíte, kdo skutečně jste.

Proč je tedy žití v přítomnosti tak důležité?

Protože je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak můžete objevit svou identitu. A když se tak stane, umožní vám to uspět v životě díky lepšímu rozhodování a efektivnějšímu jednání.

Co ale můžete udělat pro to, abyste žili v přítomnosti? Vysvětlím vám to.

Uvědomte si, jak minulé události ovlivnily vaši současnost, tím, že si na ně vzpomenete. A když se tak stane, umožní vám to mít větší šanci najít svou skutečnou identitu.

10) Odhalte svůj skrytý potenciál

Nech mě hádat.

Ani nevíte, kam směřujete. Ani nevíte, jaký máte potenciál.

A to je v pořádku. Protože pokud nikdy nevíte, kam směřujete, pak jste schopni objevit svou skutečnou identitu tím, že děláte rozhodnutí, která jsou v souladu s vašimi hodnotami.

Odhalení skrytého potenciálu je skvělým tipem, jak objevit své skutečné já. Když totiž odhalíte svůj skrytý potenciál, umožní vám to mít větší šanci uspět v životě.

Co je potřeba k tomu, abyste si vybudovali život plný vzrušujících příležitostí a dobrodružství plných vášně?

Většina z nás doufá v takový život, ale cítíme se zaseknutí, neschopní dosáhnout cílů, které jsme si na začátku každého roku vytkli.

Cítila jsem se stejně, dokud jsem se nezúčastnila programu Life Journal. Ten vytvořila učitelka a životní koučka Jeanette Brownová a byl pro mě tím nejlepším budíčkem, který jsem potřebovala, abych přestala snít a začala jednat.

Kliknutím sem se dozvíte více o časopise Life Journal.

V čem je tedy Jeanettino vedení účinnější než jiné programy seberozvoje?

Je to jednoduché:

Jeanette vytvořila jedinečný způsob, jak dát VÁM kontrolu nad vaším životem.

Nechce vám říkat, jak máte žít svůj život. Místo toho vám poskytne celoživotní nástroje, které vám pomohou dosáhnout všech vašich cílů, přičemž se budete soustředit na to, co vás baví.

A to je to, co dělá Životní deník tak mocným.

Pokud jste připraveni začít žít život, o jakém jste vždycky snili, musíte si Jeanettinu radu přečíst. Kdo ví, třeba právě dnešek bude prvním dnem vašeho nového života.

Zde je odkaz ještě jednou.

11) Najděte svou vášeň (a dělejte to, co vás baví)

Kdo další chce znát další pravdu o odhalení své pravé identity?

Toto tajemství spočívá v nalezení vaší vášně.

Vášeň je pohonnou hmotou, která váš život pohání kupředu. Je to věc, díky níž se cítíte naživu.

A když najdete svou vášeň, budete mít větší šanci v životě uspět.

Většina z nás je příliš zaneprázdněna snahou dosáhnout úspěchu, než aby našla své vášně. Je snadné nechat se unést krysím závodem a zapomenout na to, co je v životě opravdu důležité.

Pokud však chcete objevit svou skutečnou identitu, musíte najít svou vášeň a dělat to, co vás baví. Když totiž najdete svou vášeň, umožní vám to mít větší šanci v životě uspět.

Dobrou zprávou je, že k nalezení své vášně nepotřebujete být odborníkem. Stačí trocha kreativity a touhy.

A právě proto musíte vědět, co milujete. Pokud nevíte, co to je, nikdy to nebudete schopni najít. A pokud nevíte, co milujete, váš život bude plný zmatku a nespokojenosti.

Víte, co uděláte hned po přečtení tohoto článku?

Jděte a najděte svou vášeň. Koneckonců, nechcete přece žít život, který vás nedělá šťastnými.

12) Přestaňte se starat o to, co si o vás myslí ostatní.

Je tu něco, co jsem si před objevením své pravé identity nikdy neuvědomil:

Dříve jsem trávil spoustu času starostmi o to, co si o mně myslí ostatní. Celé hodiny jsem přemýšlel o tom, jak bych se mohl zlepšit a udělat se pro ostatní přitažlivějším.

A co hůř, šla jsem dokonce tak daleko, že jsem změnila svůj vzhled a nalíčila se, jen abych vypadala dobře před ostatními lidmi.

Takovým člověkem nechci být, ale myslel jsem si, že takovým člověkem mě chtějí mít ostatní.

Ale když jsem objevil svou pravou identitu, všechno se změnilo.

Viz_také: 13 nepopiratelných znamení, že vás váš bývalý nechce ztratit (a možná vás stále miluje!)

Už jsem se nemusel starat o to, co si o mně myslí ostatní. Protože když víte, kdo skutečně jste, nemusíte se starat o to, co si myslí ostatní.

Skutečnost: pokud víte, kdo skutečně jste, nemusíte se starat o to, co si myslí ostatní.

13) Neposlouchejte svého vnitřního kritika

Představte si, jaké by to bylo, kdybyste se mohli osvobodit od vnitřní kritiky ve své hlavě.

Váš vnitřní kritik je hlas ve vaší hlavě, který vám říká, že nejste dost dobří a že byste se měli cítit špatně. Je to hlas, který vám říká, že máte dělat věci jen proto, že je dělají ostatní.

Pokud však víte, kdo skutečně jste, není třeba, aby váš vnitřní kritik ovládal váš život. Když totiž víte, kdo skutečně jste, je vám jasné, co má smysl a co ne.

A pokud jde o rozhodování, je to obrovská výhoda, protože se už nemusíte starat o to, co si myslí ostatní.

Proč to říkám?

Protože pokud víte, kdo skutečně jste, je zřejmé, co má smysl a co ne. Pokud však nasloucháte nějakému hlasu, který vás kritizuje, budete vždy nejistí a zmatení.

14) Přestaňte se srovnávat s ostatními

Zamyslete se nad tím. Kdy jste se naposledy s někým srovnávali?

Vsadím se, že to nebylo tak dávno. A proto se tě na něco zeptám:

Snažíte se neustále žít podle měřítek ostatních lidí?

Pokud ano, musíte něco vědět:

Srovnávání je ztráta času. Máte vlastní měřítka a vlastní hodnoty a na ničem jiném nezáleží. Proč?

Odpověď je jednoduchá: nikdo nemůže splnit vaše standardy a hodnoty, dokonce ani někdo tak úžasný, jako jste vy. Přestaňte se tedy starat o to, co dělají ostatní.

Je v pořádku být jiný a je v pořádku dělat chyby.

Důležité je, abyste šli stále kupředu - nikdo nemůže splnit vaše standardy a hodnoty, dokonce ani někdo tak úžasný, jako jste vy sami. A tak si brzy uvědomíte, že jste již našli své skryté já.

15) Hledejte smysl ve vztazích

Čeho si ve svých vztazích ceníte?

Přiznejte si, že rádi komunikujete s lidmi, kteří vám pomáhají se dobře bavit. Pokud ale chcete najít své pravé já, měli byste dbát na to, abyste komunikovali s lidmi, kteří vám pomáhají najít smysl života.

Podle mých zkušeností vám smysl života pomohou najít jen ti, kteří mají opravdový zájem vám pomoci uspět.

A právě proto byste se měli snažit hledat smysl všech svých vztahů.

Zkuste zhodnotit své současné vztahy a položte si otázku:

 • Jak moc mě těší vztahy, které s těmito lidmi mám?
 • A jak moc mi pomáhají najít smysl života?

Pokud tedy chcete najít své pravé já, zbavte se lidí, kterým nezáleží na tom, abyste ve svém životě našli smysl. Protože když na to přijde, jen vás využívají pro své vlastní účely.

Probuďte své pravé já

Zrekapitulujme si to.

Až začnete hledat svou pravou identitu, bude to obtížný proces. Pravděpodobně budete muset opustit všechny soudy a očekávání světa.

Budete muset opustit všechny věci, na kterých vám v životě záleželo, a přijmout to, kým jste nyní.

A ano, je to tak, najít svou pravou identitu není snadné. Vyžaduje to čas a úsilí.

Ale když konečně zjistíte, kdo jste, může to znamenat mnoho různých věcí. Můžete být šťastní a spokojení s identitou, která vám byla dána, nebo můžete chtít prozkoumat nové možnosti.

Stručně řečeno, nalezení svého pravého já je procesem objevování toho, kdo jste, nejen toho, co děláte. Pokud tedy chcete najít své skryté já, zkuste zjistit, kdo skutečně jste.
Billy Crawford
Billy Crawford
Billy Crawford je ostřílený spisovatel a blogger s více než desetiletými zkušenostmi v oboru. Má vášeň pro vyhledávání a sdílení inovativních a praktických nápadů, které mohou pomoci jednotlivcům a firmám zlepšit jejich životy a provoz. Jeho psaní se vyznačuje jedinečnou směsí kreativity, nadhledu a humoru, díky čemuž je jeho blog poutavým a poučným čtením. Billyho odborné znalosti pokrývají širokou škálu témat, včetně obchodu, technologií, životního stylu a osobního rozvoje. Je také oddaným cestovatelem, který navštívil více než 20 zemí a stále napočítá. Když Billy nepíše nebo nekomentuje svět, rád sportuje, poslouchá hudbu a tráví čas se svou rodinou a přáteli.