303 citátů, které vám přinesou vnitřní klid a pomohou zvládnout těžké chvíle

303 citátů, které vám přinesou vnitřní klid a pomohou zvládnout těžké chvíle
Billy Crawford

Nalezení vnitřního klidu je pro většinu lidí na Zemi jedním z nejdůležitějších cílů, i když to může být poměrně obtížné.

Všichni jsme však schopni vypěstovat si klidného ducha. Stačí jen změnit přístup a být ochoten překonat těžké časy.

Někdy nám četba citátů nejmoudřejších lidí, kteří kdy žili, může poskytnout potřebnou motivaci, abychom se uklidnili a postavili se čelem k výzvám.

Níže jsem vybral citáty moudrých filozofů a zenových mistrů, které vám poskytnou vodítko, jež potřebujete k rozvoji svého vnitřního klidu.

25 citátů, které vám právě teď přinesou vnitřní klid

1. "Smutek dává hloubku. Štěstí dává výšku. Smutek dává kořeny. Štěstí dává větve. Štěstí je jako strom, který jde do nebe, a smutek je jako kořeny, které jdou dolů do lůna země. Obojího je zapotřebí, a čím výš strom jde, tím hlouběji jde zároveň. Čím větší je strom, tím větší budou jeho kořeny. Ve skutečnosti je to vždy v poměru. To je jeho rovnováha."- Osho

2. "Nedovolte, aby chování druhých zničilo váš vnitřní klid." - Dalajláma

3. "Mír je výsledkem přeškolení vaší mysli, aby zpracovávala život takový, jaký je, a ne takový, jaký si myslíte, že by měl být." - Wayne W. Dyer

4. "Mír nenajdete tím, že budete měnit okolnosti svého života, ale tím, že si uvědomíte, kým jste na nejhlubší úrovni." - Eckhart Tolle

5. "Vnitřního klidu můžeme dosáhnout pouze tehdy, když praktikujeme odpuštění. Odpuštění znamená zbavit se minulosti, a je tedy prostředkem k nápravě našich chybných představ." - Gerald G. Jampolsky

6. "Duchovnosti se nenaučíme útěkem ze světa, útěkem od věcí nebo tím, že se osamostatníme a odejdeme od světa. Spíše se musíme naučit vnitřní samotě, ať už jsme kdekoli nebo s kýmkoli. Musíme se naučit pronikat do věcí a nacházet v nich Boha." - Meister Eckhart

7. "Vzdej se definování sebe sama - vůči sobě nebo vůči ostatním. Nezemřeš, ožiješ. A nezabývej se tím, jak tě definují ostatní. Když tě definují, omezují sami sebe, takže je to jejich problém. Kdykoli komunikuješ s lidmi, nebuď tam primárně jako funkce nebo role, ale jako pole vědomé Přítomnosti. Můžeš ztratit jen něco, co máš, ale tynemůžete ztratit něco, čím jste." - Eckhart Tolle

8. "Život je řada přirozených a spontánních změn. Nebraňte se jim, to vytváří jen smutek. Nechte realitu být realitou. Nechte věci přirozeně plynout kupředu, jak se jim zlíbí." - Lao-c'

9. "Buď jako voda, která si razí cestu skrze trhliny. Nebuď asertivní, ale přizpůsob se předmětu, a najdeš cestu, jak ho obejít nebo projít. Pokud v tobě nic nezůstane strnulé, věci se navenek odhalí samy.

"Vyprázdni svou mysl, buď beztvarý. Beztvarý, jako voda. Když dáš vodu do hrnku, stane se hrnkem. Když dáš vodu do láhve, stane se láhví. Když ji dáš do konvice, stane se konvicí. Teď může voda téct nebo se může rozbít. Buď vodou, příteli." - Bruce Lee

10. "Nebýt napjatý, ale připravený. Nepřemýšlet, ale nesnít. Nebýt nastavený, ale pružný. Osvobození od nepříjemného pocitu uzavřenosti. Je to být zcela a klidně živý, vědomý a bdělý, připravený na vše, co může přijít." - Bruce Lee

11. "Když nedostaneš, co chceš, trpíš; když dostaneš, co nechceš, trpíš; i když dostaneš přesně to, co chceš, stejně trpíš, protože to nemůžeš držet věčně. Tvá mysl je tvůj problém. Chce být svobodná od změny. Bez bolesti, bez povinností života a smrti. Ale změna je zákon a žádné předstírání tuto skutečnost nezmění." - Sokrates

12. "Dokonalost není nikdy náhoda. Je vždy výsledkem vysokého záměru, upřímného úsilí a inteligentního provedení; představuje moudrou volbu z mnoha alternativ - volba, nikoli náhoda, určuje váš osud." - Aristoteles

13. "Naslouchej své bytosti. Neustále ti napovídá, je to tichý, tichý hlas. Nekřičí na tebe, to je pravda. A když budeš trochu potichu, začneš cítit svou cestu. Buď tím, kým jsi. Nikdy se nesnaž být někým jiným, a staneš se zralým. Zralost je přijetí odpovědnosti být sám sebou, ať to stojí, co to stojí. Riskovat vše, abys byl sám sebou, to je to, co zralostje vše." - Osho

14. "Člověk trpí jen proto, že bere vážně to, co bohové stvořili pro zábavu." - Alan W. Watts

15. "Být krásný znamená být sám sebou." Nepotřebuješ, aby tě ostatní přijímali, potřebuješ přijmout sám sebe. Když se narodíš jako lotosový květ, buď krásným lotosovým květem, nesnaž se být květem magnólie. Pokud toužíš po přijetí a uznání a snažíš se změnit sám sebe, abys vyhověl tomu, čím tě chtějí mít ostatní, budeš celý život trpět. Pravé štěstí a skutečná síla spočívají v pochopení.sebe sama, přijímání sebe sama, důvěra v sebe sama." - Thich Nhat Hanh

16. "Láska a duševní klid nás skutečně chrání. Umožňují nám překonávat problémy, které nám život přináší. Učí nás přežít... žít teď... mít odvahu čelit každému dni." - Bernie Siegel

17. "Nikdy nespěchej, všechno dělej v klidu a v pokojném duchu. Neztrácej svůj vnitřní klid pro nic, i kdyby se ti celý svět zdál rozrušený." - Svatý František Saleský

18. "S nádechem zklidňuji tělo i mysl, s výdechem se usmívám. Pobývám v přítomném okamžiku a vím, že toto je jediný okamžik." - Thich Nhat Hanh

19. "Buďte spokojeni s tím, co máte;

radovat se z toho, jak se věci mají.

Když si uvědomíte, že vám nic nechybí,

celý svět patří tobě." - Lao-c'

20. "Buďte v klidu. být v klidu nevyžaduje žádné úsilí, je to naprosto jednoduché. Když je vaše mysl v klidu, nemáte žádné jméno, nemáte žádnou minulost, nemáte žádné vztahy, nemáte žádnou zemi, nemáte žádné duchovní dosažení, nemáte žádný nedostatek duchovního dosažení. Existuje jen přítomnost bytí se sebou samým." - Gangadží

21. "Jen zpomal. Zpomal svou řeč. Zpomal svůj dech. Zpomal svou chůzi. Zpomal své jídlo. A nech toto pomalejší, rovnoměrnější tempo provonět svou mysl. Jen zpomal." - Doko

22. "Osvobození od touhy vede k vnitřnímu klidu." - Lao-c'

23. "Mysl se může ubírat tisíci směry, ale po této krásné cestě kráčím v míru. S každým krokem vane vítr, s každým krokem rozkvétá květina." - Thich Nhat Hanh

24. "Ale člověk, který se ovládá, pohybuje se mezi předměty, má smysly pod kontrolou a je osvobozen od přitažlivosti i odpudivosti, dosahuje míru." - Činmajánanda Sarasvatí

25. "Nesnažte se nic vynutit. Nechte život hluboce odplynout. Bůh každý den otevírá miliony květů, aniž by nutil jejich poupata." - Osho

26. "Nejlepším způsobem, jak začít, je přestat mluvit a začít dělat." - Walt Disney

27. "Měj svou tvář stále obrácenou ke slunci - a stíny budou padat za tebou." -Walt Whitman

28. "Jednejte tak, jako by to, co děláte, mělo význam." - William James

29. "Neztrácejte čas mlácením do zdi v naději, že ji proměníte ve dveře." - Coco Chanel

30. "Svět je plný kouzelných věcí, které trpělivě čekají na náš bystrý rozum." - Bertrand Russell

31. "Jakmile uvěříme sami sobě, můžeme riskovat zvědavost, úžas, spontánní radost nebo jakýkoli zážitek, který odhaluje lidského ducha." - E. E. Cummings

32. "Když říkám, že to jsi ty, koho mám rád, mluvím o té části tebe, která ví, že život je mnohem víc než všechno, co můžeš kdy vidět, slyšet nebo se toho dotknout. Ta hluboká část tebe, která ti umožňuje postavit se za ty věci, bez nichž lidstvo nemůže přežít. Láska, která vítězí nad nenávistí, mír, který vítězí nad válkou, a spravedlnost, která se ukazuje být mocnější než chamtivost." - Fred Rogers

33. "Mír přichází zevnitř, nehledejte ho venku." - Buddha, Siddhártha Gautama

34. "Úspěch není konečný, neúspěch není fatální: důležitá je odvaha pokračovat." - Winston Churchill

35. "Každý člověk si potřebuje vzít jeden den volna. Den, ve kterém vědomě oddělí minulost od budoucnosti. Práce, rodina, zaměstnavatelé a přátelé mohou existovat jeden den bez každého z nás, a pokud nám to naše ego dovolí přiznat, mohli by v naší nepřítomnosti existovat věčně. Každý člověk si zaslouží jeden den volna, ve kterém se nebude potýkat s problémy, nebude hledat řešení. Každý z nás se potřebuje stáhnout do ústraní.před starostmi, které se od nás nechtějí vzdálit." - Maya Angelou

36. "Věř, že můžeš, a jsi na půli cesty." - Theodore Roosevelt

37. "První mír, který je nejdůležitější, je ten, který přichází v duších lidí, když si uvědomí svůj vztah, svou jednotu s vesmírem a všemi jeho silami, a když si uvědomí, že ve středu vesmíru sídlí Velký Duch a že jeho střed je skutečně všude, je v každém z nás." - Černý los

38. "Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, musíte se neustále pohybovat." - Albert Einstein

39. "Při pohledu dopředu si nemůžete spojit body, můžete si je spojit pouze při pohledu zpět. Musíte tedy věřit, že se body v budoucnu nějak spojí. Musíte v něco věřit - ve svůj instinkt, osud, život, karmu, cokoli. Tento přístup mě nikdy nezklamal a v mém životě udělal všechno jinak." - Steve Jobs

40. "Nic není nemožné. Už samotné slovo říká: "Jsem možný!"" - Audrey Hepburn

41. "Když ve mně roste zoufalství nad světem.

a v noci se budím při sebemenším zvuku.

ve strachu o to, jaký bude můj život a život mých dětí,

Jdu a lehnu si tam, kde je lesní drak.

odpočívá ve své kráse na vodě a velká volavka se krmí.

Přicházím do klidu divokých věcí

kteří svůj život nezatěžují promyšleností.

Přicházím do přítomnosti klidné vody.

A já cítím nad sebou hvězdy, které jsou slepé jako den.

čekají se svým světlem. Po určitou dobu

Spočívám v milosti světa a jsem svobodný."

- Wendell Berry

42. "V životě přijde chvíle, kdy se musíte rozhodnout, zda obrátíte list, napíšete další knihu, nebo ji prostě zavřete." - Shannon Alderová

43. "Mír je každodenní, týdenní, měsíční proces, který postupně mění názory, pomalu boří staré bariéry a tiše buduje nové struktury." - John F. Kennedy

44. "Nezáleží na tom, jak dlouho jste na Zemi, kolik peněz jste nashromáždili nebo kolik pozornosti se vám dostalo. Důležité je množství pozitivních vibrací, které jste v životě vyzařovali." - Amit Ray

45. "Když se jedny dveře štěstí zavřou, jiné se otevřou, ale často se tak dlouho díváme na zavřené dveře, že nevidíme ty, které se pro nás otevřely." - Helen Kellerová

46. "Síla představivosti nás činí nekonečnými." - John Muir

47. "Žádný člověk, žádné místo ani žádná věc nad námi nemá moc, protože "my" jsme jediní myslitelé v naší mysli. Když vytvoříme mír, harmonii a rovnováhu ve své mysli, najdeme ji i ve svém životě." -Louise L. Hay

48. "Zkuste být duhou v něčím mraku." - Maya Angelou

49. "Klidný život v ústraní na venkově s možností být užitečný lidem, kterým je snadné konat dobro a kteří nejsou zvyklí, aby jim bylo konáno; pak práce, o níž člověk doufá, že může být užitečná; pak odpočinek, příroda, knihy, hudba, láska k bližnímu - taková je moje představa štěstí." - Lev Tolstoj

50. "Když svítí slunce, dokážu všechno; žádná hora není příliš vysoká, žádný problém není příliš obtížný na to, abych ho překonala." - Wilma Rudolphová

51. "Jistě je něco v nerušeném klidu přírody, co překonává naše malé obavy a pochybnosti; pohled na tmavomodrou oblohu a shluk hvězd nad ní jako by dodával mysli klid." - Jonathan Edwards

52. "Nech svůj život lehce tančit na okraji času jako rosu na špičce listu." - Rabindranath Tagore

53. "Maminka mi řekla, abych si zvlášť připomínala nejlepší chvíle svého života. Je tolik těžkých věcí, které musíš prožít, a upnout se na ty dobré ti dá sílu vydržet, říkala. Takže si musím pamatovat tento den. Je krásný a zdá se, že tohle je nejlepší doba pro život a nejlepší místo." - Nancy Turnerová

54. "Následujte svou blaženost a vesmír vám otevře dveře tam, kde byly jen zdi." - Joseph Campbell

55. "Sytost vůbec nezávisí na tom, kolik toho sníme, ale na tom, jak jíme. Stejné je to se štěstím, úplně stejné... Štěstí nezávisí na tom, kolik vnějších požehnání jsme ze života vyrvali. Záleží jen na našem postoji k nim. V taoistické etice se o tom říká: "Kdo je schopen spokojenosti, bude vždycky spokojený." - Alexandr Solženicyn

Viz_také: 10 tipů, jak ignorovat dívku, která vás odmítla, a získat ji na svou stranu

56. "Štěstí je motýl, který, když ho pronásleduješ, je vždycky těsně mimo tvůj dosah, ale který, když se v klidu posadíš, může na tebe dosednout." - Nathaniel Hawthorne

57. "Kočka ví, jak se cítit pohodlně, jak přimět lidi kolem sebe, aby jí sloužili. V klidné domácí situaci je kočka skutečným manipulativním géniem. Vyhledává měkké, vyhledává teplo, dává přednost klidu a miluje, když je sytá. Když se jí v těchto věcech daří, projevuje takovou míru spokojenosti, kterou bychom všichni rádi napodobili." - Roger A. Caras

58. "I když se věci nevyvíjejí tak, jak jste očekávali, nenechte se odradit ani nevzdávejte. Ten, kdo pokračuje v pokroku, nakonec zvítězí." - Daisaku Ikeda

59. "Když začnete reagovat na výzvy ticha, můžete být vyzváni, abyste pozvání prozkoumali. Toto zkoumání je jakousi laboratoří. Můžete sedět a pozorovat přicházející a odcházející vjemy. Zůstáváte jim přítomni, ale nesledujete je. Sledování myšlenky je to, co ji udržuje. Pokud zůstanete přítomni, aniž byste se stali spoluviníky, rozrušení se zpomalí díky nedostatkuV nepřítomnosti rozruchu vás uchvátí rezonance klidu." - Jean Klein

60. "Naučit se distancovat od všeho negativního je jednou z největších lekcí k dosažení vnitřního klidu." - Roy T. Bennett

61. "V tichu naleznete jasnost. Přijdou k vám nové myšlenky a nová pochopení. Jakmile vás začne zaplavovat vnitřní klid, zjistíte, že na mnoha věcech, kterými jste se tolik zabývali, vůbec nezáleží. Problémy se doslova rozpustí v neproblémy." - Akiroq Brost

62. "Tiché svědomí posiluje!" - Anne Franková

63. "Trpělivost s druhými lidmi i se sebou samým je ceněná vlastnost. Musím ovládat záchvaty neklidu a impulzivity. Musím projevovat nezdrženlivost. Jsem netrpělivý, protože se bráním utrpení. Vehementně se bráním nudě a tragédiím, které lidstvo potkávají. Je zbytečné snažit se uniknout osudu celého lidstva. Uznávám, že lidstvo je osudem - neúprosně, nevyhnutelně,neodvolatelně - od narození trpět. Každý člověk musí snášet úmornou dřinu a drásavou monotónnost práce pro obživu, stejně jako podstupovat fyzickou bolest a citové vyčerpání, které přináší vedení bezútěšného života v průmyslu. Čím větší je úzkost člověka a jeho odpor k běžným životním potížím, tím větší je jeho osobní utrpení. Mohu jen ulehčit mysli a žít zvýšenou měrou.existenci tím, že stoicky přijímám osud. Usiluji o přijetí cesty neodporování a pěstování stavu duševního klidu. Vnitřní klid naleznu pouze tím, že projevím odvahu čelit velkým životním strastem a trpělivost s těmi malými. Odvaha, trpělivost a statečnost odstraní zakořeněný osobní sklon k sebesabotáži. Když můj odpor vůči nevyhnutelnému osudu.lidskosti, nebudu si už vyčítat minulé poklesky, nebudu se trápit přítomností a nebudu se obávat budoucnosti." - Kilroy J. Oldster

64. "Praxe odpuštění je naším nejdůležitějším příspěvkem k uzdravení světa." - Marianne Williamsonová

65. "Každá vlna, která se valí na břeh, se musí uvolnit zpět do oceánu. Vy jste stejní. Každá vlna činnosti, kterou podniknete, se musí uvolnit zpět do klidu ve vás. Stres vzniká, když se tomuto přirozenému procesu bráníte. Každý potřebuje přestávky. Popíráním této nutnosti ji neodstraníte. Nechte se unášet. Uvědomte si, že někdy je nejlepší nedělat vůbec nic." - Vironika Tugaleva

66. "Světový mír se musí vyvinout z vnitřního míru. Mír není jen pouhá absence násilí. Myslím, že mír je projevem lidského soucitu." - Dalí Lama

67. "Dokonalost" je iluze a všichni děláme chyby; musíte si dopřát svobodu dělat chyby a špatné úsudky a problesknout skrze ně moudřejší. Nejsme stvořeni k tomu, abychom žili v izolaci, v uzavřené krabici nebo pod ochranným krunýřem, takže to znamená, že všechny chyby jsou součástí lidské zkušenosti a vy se skrze to všechno posilujete a nacházíte svůj vlastní klid. 68. "Dokonalost" je iluze a všichni děláme chyby; musíte si dopřát svobodu dělat chyby a špatné úsudky a problesknout skrze ně moudřejší.v odpuštění." - Christine Evangelou,

68. "Vracení násilí za násilí násilí násobí a prohlubuje temnotu v noci, která už tak postrádá hvězdy... Nenávist nemůže vyhnat nenávist: to dokáže jen láska." - Martin Luther King Jr.

69. "Myšlení je všechno. Jako oko bouře - najděte v sobě slunce a klid, i když je venku chaos." - Brittany Burgunderová

70. "K pochopení nezměrného musí být mysl mimořádně tichá, klidná." - Jiddu Krishnamurti

71. "Nikdy si nedělejte starosti s tím, co říkají ostatní, když odejdete od všech dramat. Buďte vděční, že jste měli sílu a odvahu zůstat mimo konflikt a být smíření se svou volbou." - Elle Sommerová

72. "Sedni si před skutečnost jako malé dítě, buď připraven vzdát se všech předsudků, pokorně následuj, kamkoli a do jakýchkoli propastí tě příroda zavede, jinak se nic nenaučíš. Spokojenosti a klidu v duši jsem se začal učit teprve od chvíle, kdy jsem se rozhodl, že to budu dělat s jakýmkoli rizikem." - Thomas Huxley

73. "Vřele doporučuji běhání po travnatých stezkách v dešti. V přírodě je oáza klidu, zvuk dešťových kapek a vůně květin, pocit vody podél kůže. I uprostřed rušného města a šíleného světa je všude krása. Stačí se jen zastavit na dostatečně dlouho, abychom si jí všimli." - Jacqueline Simon Gunnová

74. "Pokud nenajdeš klid v sobě, nenajdeš ho nikde jinde." - Marvin Gaye

75. "Veškeré obviňování je ztrátou času. Ať už najdete na druhém jakoukoli chybu a ať už ho obviňujete sebevíc, vás to nezmění. Jediné, co obviňování dělá, je, že odvádí pozornost od vás, když hledáte vnější důvody, jak vysvětlit své neštěstí nebo frustraci. Obviňováním se vám může podařit vyvolat v druhém pocit viny, ale nepodaří se vám tozměnit to, co vás činí nešťastnými." - Wayne Dyer

76. "Lepší než tisíc prázdných slov je jedno slovo, které přináší mír." - Buddha

77. "Možná se divíte, proč je tolik mých citátů - a celá moje práce - o lásce, soucitu a vnitřním míru? Protože bez těchto věcí je život ničím, prázdný, ochuzený." - Rasheed Ogunlaru

78. "Každý má v sobě kus dobré zprávy. Dobrá zpráva je, že nevíte, jak skvělí můžete být! Jak moc můžete milovat! Co všechno můžete dokázat! A jaký je váš potenciál." - Anne Franková

79. "Šampiona nedefinují výhry, ale to, jak se dokáže vzpamatovat, když padne." - Serena Williamsová

80. "Je pravda, že mnoho příliš negativních lidí se ve skutečnosti bojí opustit svůj negativní názor, a to proto, že se stal součástí jejich identity. Pokud je to váš případ, usnadněte si přechod tím, že se zbavíte a nahradíte jeden negativní názor za druhým. Je to jistě změna identity, ale je to změna, která přináší větší naplnění a životní spokojenost." - Alaric Hutchinson

81. "Ať si lidé říkají, co chtějí, slova a myšlenky mohou změnit svět." - Robin Williams

82. "Pokud máte silný charakter, můžete ho použít jako palivo nejen k tomu, abyste přežili, ale abyste překonali pouhé přežití, použijte vnitřní alchymii a proměňte něco shnilého a hrozného ve zlato." - Zeena Schrecková

83. "Musíme být ochotni opustit život, který jsme si naplánovali, abychom měli život, který na nás čeká." - Joseph Campbell

84. "Mnoho lidí má neúspěšné vztahy, protože se do sebe ve skutečnosti nezamilovali, ale zamilovali se do mentálních obrazů, které si o tom druhém vytvořili. Předpokládáme, že svého partnera známe, myslíme na něj bez přestání, vytváříme si mnoho různých představ o tom, jaký je, co má rád a jak nám spolu bude, a jakmile pak náš partner udělá něco, co se s ním neshoduje, je to pro násnáš mentální obraz o něm, jsme smutní, rozrušení, zmatení nebo se zlomeným srdcem. Náš partner nezpůsobil naše utrpení, způsobili jsme si ho my, prostřednictvím našich falešných představ a mentálních obrazů." - Joseph P. Kauffman

85. "Když si můžete vybrat, zda chcete mít pravdu, nebo být laskavý, vždy se rozhodněte pro tu volbu, která vám přinese mír." - Wayne Dyer

86. "Osvícení je překonání hranic sobeckého genu. Je to ovládnutí mozkových obvodů bolesti, slasti a odměny vyzařováním míru, lásky a harmonie z každé buňky těla." - Amit Ray

87. "Není důležité, odkud jsi přišel, ale kam jdeš." - Ella Fitzgeraldová

88. "Ráno se probudím a vidím tu květinu s rosou na okvětních lístcích a na to, jak se rozkládá, a to mi dělá radost, řekla. Myslím, že je důležité soustředit se na věci tady a teď. Za měsíc bude květina zvadlá a vy přijdete o její krásu, pokud se o to nepokusíte teď. Váš život je nakonec stejný." - Dan Buettner

89. "Někteří lidé hledají krásné místo, jiní místo zkrášlují." - Hazrat Chán

90. "Na světě není ani štěstí, ani bída; existuje jen srovnání jednoho stavu s druhým, nic víc. Kdo pocítil nejhlubší zármutek, ten nejlépe prožívá nejvyšší štěstí. Musíme pocítit, co je to umírat, Morrele, abychom mohli ocenit radosti života. Žijte tedy a buďte šťastní, milované děti mého srdce, a nikdy nezapomeňte, že až do dne, kdy Bůh budese uráčí zjevit člověku budoucnost, je veškerá lidská moudrost obsažena v těchto dvou slovech: "Čekej a doufej." - Alexandre Dumas

91. "Štěstí se často vkrádá dveřmi, o kterých jste nevěděli, že jste je nechali otevřené." - John Barrymore

92. "Bolest není špatná. Reagování na bolest jako na špatnou iniciuje trans nehodnosti. V okamžiku, kdy uvěříme, že je něco špatné, náš svět se zmenší a my se ztratíme ve snaze bojovat s bolestí." - Tara Brachová

93. "Vždy mějte oči otevřené, sledujte, protože cokoli uvidíte, vás může inspirovat." - Grace Coddingtonová

94. "Vaše práce bude vyplňovat velkou část vašeho života a jediný způsob, jak být skutečně spokojený, je dělat to, o čem jste přesvědčeni, že je skvělá práce. A jediný způsob, jak dělat skvělou práci, je milovat to, co děláte. Pokud jste ji ještě nenašli, hledejte dál. Nespokojte se. Stejně jako u všech srdečních záležitostí, poznáte, až ji najdete." - Steve Jobs

95. "Místo toho, abyste přemýšleli, kdy bude vaše příští dovolená, možná byste si měli zařídit život, ze kterého nemusíte utíkat." - Seth Godin

96. "I když jdu ve společnosti dvou jiných lidí, jsem povinen se od nich učit. Dobré stránky jednoho kopíruji, špatné stránky druhého u sebe opravuji." - Konfucius

97. "Nikdy se neomlouvejte za to, že máte vysoké nároky. Lidé, kteří opravdu chtějí být ve vašem životě, se zvednou, aby je splnili." - Ziad K. Abdelnour

98. "Čím více budete kopat a křičet, kousat, škrábat a snažit se utéct, tím temnější bude obloha. Před svou bolestí nemůžete utéct a bouři nemůžete předejít. Tím, že přijmete svou bolest a přenesete ji do svého nitra, aby se uzdravila, posilujete svůj vlastní růst. Přijměte to, co je, co bylo a co teprve přijde. To je cesta k vnitřnímu míru." - LJ Vanier

99. "Život ve vnitřním klidu, harmonický a bez stresu, je nejjednodušším typem existence." - Norman Vincent Peale.

100. "Každá zkušenost ve vašem životě byla naprosto nezbytná k tomu, abyste se dostali na další a další místo až do tohoto okamžiku." - Wayne Dyer

101. Debasish Mridha "Buď jako hora, nedovol, aby cokoli narušilo tvůj vnitřní klid." - Debasish Mridha

102. "Proměňte svá zranění v moudrost" - Oprah

103. "Na povrchu se realita může zdát každý den stejná, ale v podstatě jsme každý okamžik svého života noví. Potenciál pro změnu a růst je neomezený, pokud se necháme odevzdat proudu." - Dorit Brauerová

104. "Včera jsem byl chytrý, a tak jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, a tak měním sám sebe." - Rumi

105. "Slyšel jsem, že ten, kdo ví, co stačí, se nenechá zmást myšlenkami na zisk; že ten, kdo skutečně chápe, jak najít uspokojení, se nebude bát jiných druhů ztrát; a že ten, kdo praktikuje kultivaci toho, co je v něm, se nebude stydět za to, že nezastává žádné postavení ve společnosti." - Zhuangzi

106. "Peníze a úspěch člověka nezmění, pouze umocní to, co v něm už je." - Will Smith

107. "Velká část našeho utrpení je způsobena naším falešným vnímáním a připoutaností k mentálním obrazům. Předpokládáme, že věci jsou pravdivé, aniž bychom skutečně věděli, zda jsou pravdivé, a pak vytváříme svět bolesti pro sebe i pro druhé." - Joseph P. Kauffman,

108. "Všechno negativní - tlak, výzvy - je pro mě příležitostí k vzestupu." - Kobe Bryant

109. "Štěstí lze dosáhnout pouze pohledem dovnitř & naučit se těšit ze všeho, co život nabízí, a to vyžaduje přeměnit chamtivost ve vděčnost."

- Jan Zlatoústý

110. "Žijte každou vteřinu bez váhání." - Elton John

111. "Důležité bylo být běžcem, ne to, jak rychle nebo jak daleko jsem dokázal běžet. Radost byla v samotném aktu běhu a v cestě, ne v cíli. Máme větší šanci vidět, kde jsme, když se přestaneme snažit dostat někam jinam. Můžeme si užívat každý okamžik pohybu, pokud je místo, kde jsme, stejně dobré jako místo, kde bychom chtěli být. To neznamená, že musíte být spokojení.navždy s tím, kde jste dnes. Ale musíte ctít to, čeho jste dosáhli, a ne myslet na to, co ještě zbývá udělat." - John Bingham

112. "Život je květ, jehož medem je láska." - Victor Hugo

113. "V životě je zvláštní, že jakmile si začnete všímat věcí, za které jste vděční, začnete ztrácet ze zřetele věci, které vám chybí." - Germany Kent

114. "Mnoho lidí ztrácí malé radosti v naději na velké štěstí." - Pearl S. Buck

115. "Vím jen, že jsem celé ty roky promarnil hledáním něčeho, jakési trofeje, kterou bych dostal, jen kdybych opravdu, ale opravdu udělal dost pro to, abych si ji zasloužil. Ale já už ji nechci, chci teď něco jiného, něco hřejivého a chránícího, něco, k čemu se mohu obrátit, ať udělám cokoli, ať se stanu kýmkoli. Něco, co tu prostě bude, navždy, jako zítřejší obloha. To chci.Ale brzy bude pozdě. Budeme příliš nastavení na to, abychom se změnili. Pokud nevyužijeme svou šanci teď, další už možná nepřijde ani pro jednoho z nás." - Kazuo Ishiguro

116. "Jsem spokojen; to je požehnání větší než bohatství, a komu je to dáno, nemusí žádat víc." - Henry Fielding

117. "Pokud vám v životě chybí otevřená komunikace a upřímnost - je čas podívat se do svého nitra. Jste někdo, kdo dobře zvládá těžké, emotivní nebo náročné informace, nebo se často nadměrně rozčilujete, rozčilujete nebo jste v depresi? Moje pravidlo zní, že žádné téma "by nemělo" být s milovanou osobou nikdy zakázané. To je cíl, na kterém je třeba pracovat. Jde o to, že pokud se s vámi bude dobře mluvit, lidé budou mluvitKdyž ne, tak nebudou!" - Alaric Hutchinson

118. "Žij na slunci, plav v moři, pij divoký vzduch." - Ralph Waldo Emerson

119. "Mír je život." "Láska je život." "Žádná řeka nechová zášť vůči kameni, který jí stojí v cestě." "Žádný list neodmítne zafoukat ve větru." "Žádná rostlina neodmítne vodu nebo sluneční svit." "My, lidé, máme dar sebeuvědomění, ale tento dar se rychle mění v sebedestrukci, pokud se ho nenaučíme používat. Musíme se naučit obracet svou mysl k míru a lásce, které v každém okamžiku proudí v našem nitru.To je klíč ke klidu. To je milostné smýšlení." - Vironika Tugaleva

120. "Udělejte si čas na zpomalení, relaxaci, meditaci a rozjímání o zázracích uvnitř sebe. Objevíte vnitřní klid a rovnováhu, které vám dříve unikaly." - Joanne Madeline Mooreová

121. "Nikdy se nevzdávejte svých nadějí a snů kvůli osudovým omezením, která na své životy kladou jiní. Vize vašeho skutečného osudu nespočívá v zaslepeném pohledu škarohlídů a proroků zkázy. Nesuďte podle jejich slov, ale přijímejte rady založené na důkazech skutečných výsledků. Nebuďte překvapeni, pokud zjistíte naprostou absenci čehokoli mystického nebozázračné v projevené realitě těch, kteří vám tak ochotně radí. Přátelé a rodina, kteří trpí nedostatkem hojnosti, radosti, lásky, naplnění a prosperity ve svém vlastním životě, opravdu nemají co vnucovat svá sebeomezující přesvědčení vaší zkušenosti s realitou." - Anthon St. Maarten

122. "Je ve vaší moci se stáhnout, kdykoli si to přejete. Dokonalý vnitřní klid spočívá v dobrém uspořádání mysli, která je vaší vlastní říší." - Marcus Aurelius

123. "Když dáváme svobodně, cítíme se plní a úplní, když zadržujeme, cítíme se malí, malicherní, bezmocní a nedostateční. Máme se naučit této velké pravdě, že dávání nás naplňuje, zatímco zadržování a snaha získat způsobuje, že se cítíme prázdní a ještě více potřební. Tato pravda je v rozporu s naším naprogramováním, které nás nutí snažit se od druhých něco získat, abychom naplnili svou potřebnost, a skončí to jen tím, žeještě potřebnější, chápavější, nedostatečnější a nenaplněnější." - Gina Lakeová

124. "Když se i jediná ctnost stane naší přirozeností, mysl se stane čistou a klidnou. Pak už není třeba meditovat, budeme meditovat automaticky vždy." - Šrí S. Satčidánanda

125. "Vymažte ze svého slovníku slovo "někdy." Nenechávejte si věci na "zvláštní příležitosti." Vezměte v úvahu, že každý den je výjimečný. Každý den je dar, kterého si musíme vážit a být za něj vděční. Noste své atraktivní oblečení, používejte svůj pěkný parfém, používejte své jemné stříbro a nádobí a pijte ze svých drahých křišťálových sklenic... jen proto. Žijte každý den naplno.a vychutnejte si každou minutu." - Rodolfo Costa

126. "Hledejte štěstí v klidu a vyhýbejte se ctižádosti, i kdyby to měla být jen zdánlivě nevinná ctižádost vyniknout ve vědě a objevech." - Mary Shelleyová

127. "Vaše dnešní slova, myšlenky, záměry a činy jsou vaší nejlepší nadějí, útěchou, stavebním kamenem a pojistkou pro zítřek. Ale jenom teď je to zaručené - zítřek je sen, možná potenciální dar. Je to teď - ne zítra - kde žije štěstí a naplnění... a čeká na vaše objevení. To vše učiní každý další den, který může přijít, mimořádně výjimečným a bohatým." - RašídOgunlaru

128. "Naše fyzické, emocionální a duchovní zdraví vyžaduje odpočinek. Potřebujeme si odpočinout. Potřebujeme o sebe pečovat. Udělat si čas na doplnění paliva, omlazení a oživení." - Dana Arcuriová

129. "Jakkoli je "vnější" svět rozsáhlý, se všemi svými hvězdnými vzdálenostmi sotva snese srovnání s rozměry, hloubkovými dimenzemi našeho vnitřního bytí, které ani nepotřebuje prostorovost vesmíru, aby bylo samo o sobě téměř neomezené... Stále více se mi zdá, jako by naše běžné vědomí obývalo vrchol pyramidy, jejíž základna v nás (a jakoby podnás) se rozšiřuje do té míry, že čím hlouběji jsme schopni se do ní ponořit, tím úplněji se nám zdá, že jsme zahrnuti do skutečností pozemské a v nejširším slova smyslu světské existence, které nejsou závislé na čase a prostoru. Od nejútlejšího mládí jsem cítil intuici (a také jsem podle ní, pokud to šlo, žil), že v nějakém hlubším průřezu tétopyramidy vědomí by se pouhé bytí mohlo stát událostí, nedotknutelnou přítomností a souběžností všeho, co je nám na horním, "normálním" vrcholu sebevědomí dovoleno prožívat jen jako entropii." - Rainer Maria Rilke

130. "Malé klidné jezero má pro můj život větší význam než jakékoli velké město na světě." - Munia Khan

131. "Tenhle život je takový, jaký si ho uděláš." Ať se děje, co se děje, občas něco pokazíš, to je univerzální pravda. Ale dobré na tom je, že se můžeš rozhodnout, jak to pokazíš. Holky budou tvoje kamarádky - stejně se tak budou chovat. Ale pamatuj si, že některé přijdou, některé odejdou. Ty, které s tebou zůstanou přes všechno - to jsou tvoje opravdové nejlepší kamarádky. Neopouštěj je. Taky si pamatuj,sestry dělají ty nejlepší přátele na světě. co se týče milenců, no, ti taky přijdou a odejdou. a zlato, nerad to říkám, většina z nich - vlastně skoro všichni ti zlomí srdce, ale nesmíš to vzdát, protože když to vzdáš, nikdy nenajdeš spřízněnou duši. nikdy nenajdeš tu polovičku, která tě udělá celistvou, a to platí pro všechno. to, že se ti to jednou nepovede, neznamená, žeNeustále se snažte, vydržte a vždycky, vždycky, vždycky si věřte, protože když ne vy, tak kdo, zlatíčko? Takže hlavu vzhůru, bradu vzhůru a hlavně se usmívejte, protože život je krásná věc a je toho tolik, čemu se můžete smát." - Marilyn Monroe

132. "Tvořivost je způsob života: je to svoboda. Důvěra. Klid. Odevzdanost. Přirozený stav života, který vše rozšiřuje." - Robert Sturman

133. "Láska jde velmi daleko za fyzickou osobu milovaného. Nachází svůj nejhlubší smysl v jeho duchovním bytí, v jeho nitru. To, zda je skutečně přítomen, zda vůbec ještě žije, přestává být jaksi důležité." - Viktor E. Frankl

134. "Štěstí je součástí toho, kým jsme. Radost je pocit." - Tony DeLiso

135. "Kdo by tedy popíral, že když popíjím čaj ve své čajovně, polykám s ním celý vesmír a že právě tento okamžik, kdy zvedám misku ke rtům, je sama věčnost, která překračuje čas a prostor?" - Daisetz Teitaro Suzuki

136. "Myslím, že každý by měl být bohatý a slavný a dělat všechno, o čem kdy snil, aby viděl, že to není řešení." - Jim Carrey

137. "Naším nejhlubším strachem není to, že jsme nedostateční. Naším nejhlubším strachem je, že jsme nadmíru mocní. Nejvíce nás děsí naše světlo, ne naše temnota. Ptáme se sami sebe: "Kdo jsem, abych byl geniální, nádherný, talentovaný, báječný?" Ve skutečnosti, kdo nejsi, abys nebyl? Jsi Boží dítě. Tvoje hraní si na malého neslouží světu. Není nic osvíceného na tom, že se zmenšíš, aby sesostatní lidé se vedle vás nebudou cítit nejistě. Všichni jsme stvořeni k tomu, abychom zářili, jako to dělají děti. Narodili jsme se, abychom zjevovali Boží slávu, která je v nás. Není jen v některých z nás, je v každém. A když necháme zářit své vlastní světlo, dáváme nevědomky druhým lidem povolení k témuž. Když se osvobodíme od vlastního strachu, naše přítomnost automaticky osvobozuje druhé." - MarianneWilliamson

138. "Občas se v životě vyskytnou okamžiky nevyslovitelného naplnění, které nelze zcela vysvětlit symboly zvanými slova. Jejich význam lze vyjádřit pouze neslyšitelnou řečí srdce." - Martin Luther King Jr.

139. "Nedokonalost je krása, šílenství je genialita a je lepší být naprosto směšný než naprosto nudný." - Marilyn Monroe

140. "Mít pokoru znamená prožívat skutečnost nikoli ve vztahu k sobě, ale v její posvátné nezávislosti. Znamená to vidět, posuzovat a jednat z bodu spočinutí v sobě. Pak kolikrát zmizí a vše, co zůstává, zapadne na své místo.

V bodě spočinutí ve středu naší bytosti se setkáváme se světem, kde jsou všechny věci v klidu stejně. Pak se strom stává tajemstvím, mrak zjevením, každý člověk vesmírem, jehož bohatství můžeme jen letmo zahlédnout. Život v prostotě je prostý, ale otevírá nám knihu, v níž se nikdy nedostaneme dál než za první slabiku." - Dag Hammarskjöld

141. "Praktikujte laskavost ke každému celý den a zjistíte, že už jste v nebi." - Jack Kerouac

142. "Zajímalo by mě, jestli sníh miluje a pole, že je tak něžně líbá? A pak je přikryje bílou peřinou a možná říká: "Spěte, miláčkové, než zase přijde léto." - Lewis Carroll

143. "Snažím se používat nástroje mysli k překonání narcistického já a dosažení sebeovládání. Usiluji o to, abych se zapojil do sebekultivace praktickým využitím procesu snášení strádání, překonávání výzev a odmítání nedovolených pokušení, abych získal statečnost, odvahu a moudrost. Budu uvažovat o těžkých osobních chybách a přijmu koncept pokání jakoceloživotní proces růstu, jehož prostřednictvím se lidstvo svědomitě učí činit lepší rozhodnutí tím, že se vzdá neřesti, nemorálnosti a špatnosti. Musím také bezvýhradně přijmout osud tím, že vše, co se v životě děje, včetně utrpení a ztrát, budu vnímat jako dobro a potvrdím život plný ponížení, smutku a tragédie. Mohu objevit jen štěstí - smysl, cíl, pochopitelnou pravdu,a základní hodnotu existence - důstojným životem tváří v tvář absurditě. Když potvrdíme všechny aspekty bytí, užíváme si klidné existence." - Kilroy J. Oldster

144. "Opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost. Opakem umění není ošklivost, ale lhostejnost. Opakem víry není kacířství, ale lhostejnost. A opakem života není smrt, ale lhostejnost." - Elie Wiesel

145. "Abychom byli šťastní, musíme naplnit svůj individuální vrozený potenciál. Jinak se budeme na určité úrovni cítit frustrovaní. Tím, že naplníme sami sebe, přirozeně přispějeme světu něčím hodnotným. Sobecká ctižádost, ať už zjevná, nebo skrytá, zničí nejedno přátelství a nejednu kariéru. Sobecká ctižádostivost si nemůže pomoci, ale vnímá ostatní jako konkurenci. Pokud se někomu jinému daří, myslíme si, žeznamená, že nejsme nebo možná nejsme tak dobří jako oni. Oddanost dobru všech, včetně nás samých, zbavuje konkurenční myšlení zlé vůle a činí cestu k úspěchu hladší, než bychom jinak dokázali zorganizovat. Budeme mít Boha/dobro v našem týmu." - Donna Goddardová

146. "Všichni jsme motýli. Země je naše kukla." - LeeAnn Taylor

147. "Když děláte dobré věci pro lidi, vytvořili jste něco, čeho si můžete vážit a co si můžete uložit na zeď paměti. Pokud však žádné dobré skutky nejsou, později v životě, když budete přemýšlet o minulosti, budou chodby ponuré a bezvýsledné." - Anthony Liccione

148. "Hudba pro mě vždycky byla záležitostí energie, otázkou paliva. Sentimentální lidé tomu říkají inspirace, ale ve skutečnosti tím myslí palivo. Vždycky jsem potřeboval palivo. Jsem jeho seriózní konzument. V některých nocích stále věřím, že auto s ručičkou na prázdno může ujet o padesát kilometrů víc, pokud máte v rádiu hodně nahlas puštěnou správnou hudbu." - Hunter S. Thompson

149. "Dvěma nejtěžšími zkouškami na duchovní cestě jsou trpělivost čekat na správný okamžik a odvaha nebýt zklamán tím, co nás potkává." - Paulo Coelho

150. "Není dokonalý." Ani ty nejsi a vy dva nikdy nebudete dokonalí. Ale pokud tě dokáže alespoň jednou rozesmát, přiměje tě k zamyšlení a pokud přizná, že je člověk a dělá chyby, drž se ho a dej mu maximum, co můžeš. Nebude citovat básně, nebude na tebe myslet každou chvíli, ale dá ti část sebe, o které ví, že bys ji mohla zlomit. Nedělej toZraň ho, neměň ho a neočekávej od něj víc, než ti může dát. Neanalyzuj. Usmívej se, když tě dělá šťastnou, křič, když tě štve, a stýskej si, když tu není. Miluj tvrdě, když je láska k mání. Protože dokonalí kluci neexistují, ale vždycky se najde jeden, který je pro tebe dokonalý." - Bob Marley

151. "Myslím, že Boha štve, když někde na poli procházíte kolem fialové barvy a nevšimnete si jí. Lidé si myslí, že potěšit Boha je to jediné, na čem Bohu záleží. Ale každý hlupák žijící na světě vidí, že se nám to snaží vždycky vrátit." - Alice Walkerová

152. "Když si upřímně položíme otázku, který člověk v našem životě pro nás znamená nejvíce, často zjistíme, že jsou to ti, kteří se místo rad, řešení nebo léků rozhodli spíše sdílet naši bolest a dotýkat se našich ran teplou a něžnou rukou. Přítel, který s námi dokáže mlčet ve chvíli zoufalství nebo zmatku, který s námi dokáže zůstat v hodině smutku a ztráty, který dokážetolerovat, že neví, neléčí, neléčí a čelí s námi realitě naší bezmoci, to je přítel, kterému na nás záleží." - Henri Nouwen

153. "Moje očekávání se snížila na nulu, když mi bylo 21. Od té doby je všechno jen bonus." - Stephen Hawking

154. "Když si zoufám, vzpomenu si, že v celé historii vždycky zvítězila cesta pravdy a lásky. Byli tyrani a vrazi a nějakou dobu se mohli zdát neporazitelní, ale nakonec vždycky padli. Myslete na to - vždycky." - Mahátma Gándhí

155. "Existuje touha, která je stejně duchovní jako smyslná. I když se zvrhne v závislost, je v ní něco zachránitelného z původního impulsu, který lze označit jedině jako posvátný. Něco v člověku (odvažujeme se to nazvat duší?) chce být svobodné a hledá svou svobodu jakýmkoli způsobem. ... Existuje snaha o transcendenci, která je obsažena i v těch nejsmyslnějšíchtouhy." - Mark Epstein

156. "Lidé najdou transformaci a transcendenci v hnědé kaši od McDonalda, pokud je to vše, co mají." - Patton Oswalt

157. "Probouzíme se tím, že si klademe správné otázky. Probouzíme se, když vidíme, že se šíří poznatky, které jsou v rozporu s našimi osobními zkušenostmi. Probouzíme se, když vidíme, že populární názor je špatný, ale přijímá se jako správný, a to, co je správné, se prosazuje jako špatné. Probouzíme se tím, že hledáme odpovědi v zákoutích, která nejsou populární. A probouzíme se tím, že rozsvěcujeme světlo uvnitř, když všechno venkuje temný." - Suzy Kassem

158. "Nejde o to, na co se díváte, ale co vidíte. Stačí, když se na sebemenší skutečnost nebo jev, byť známý, podíváte z místa, které je jen o vlásek vzdálené od naší obvyklé cesty nebo rutiny, abyste byli přemoženi, okouzleni jeho krásou a významem." - Henry David Thoreau

159. "Ocenění je úžasná věc. Díky němu to, co je na druhých vynikající, patří i nám." - Voltaire

160. "Obtížné cesty vás mohou dovést ke krásným cílům; a krása lidstva spočívá v naší sdílené vzájemnosti a vnitřní reciprocitě, nikdy nejste ve svých obtížích sami, všichni jsme stvořeni ze stejného hvězdného prachu! Podstatou duchovnosti a širšího obrazu je odhalit, kým skutečně jste, a sdílet tuto těžce získanou individualitu; být silou dobra, která se přizpůsobuje vašim darům,talenty a zvláštní vlastnosti, z nichž všichni rosteme. Každou zdánlivě negativní myšlenku, emoci a okolnost můžeme přetransformovat a přeměnit k většímu dobru svému i svého okolí." - Christine Evangelou

161. "To, co leží za námi a co před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co leží v nás." - Ralph Waldo Emerson

162. "Náhle jsem si uvědomil jiný svět plný krásy a tajemství, o jakém jsem si nikdy nepředstavoval, že by mohl existovat jinak než v poezii. Bylo to, jako bych poprvé začal vidět, cítit a slyšet. Svět se mi zjevil, jak popisuje Wordsworth, s "nádherou a svěžestí snu". Pohled na divokou růži rostoucí na živém plotě, vůně lipových květů mě náhle upoutala, když jsem jelZejména večer jsem v přítomnosti přírody prožíval ohromující emoce. Začala pro mě mít jakýsi svátostný charakter. Přistupoval jsem k ní s pocitem téměř náboženské úcty a , v tichu, které přichází před západem slunce, jsem znovu pocítil přítomnost jakéhosi člověka.Zpěv ptáků, tvar stromů, barvy západu slunce, tolik znamení přítomnosti, která jako by mě k sobě přitahovala." - Bede Griffiths

163. "Trávíme život komplikováním toho, co bychom měli raději přijmout. Protože při přijímání vkládáme energii do transcendence." - Amy Harmonová

164. "Jaká povinnost je závaznější než chránit to, co je milováno, bránit toho, kdo nebo co se nemůže bránit samo, a zase pečovat o to, co dalo potravu?" Připomínám slova, která napsal John Seed, australský ekolog. Když začal uvažovat o těchto otázkách, domníval se: "Chráním deštný prales." Ale jak se jeho myšlenky vyvíjely, uvědomil si: "Jsem součástídeštného pralesa, abych se chránil." - Richard Nelson

165. "Ti, kdo umí být vděční, jsou ti, kdo mají schopnost dosáhnout velikosti." - Steve Maraboli

166. "Stále si vzpomínám na ten okamžik před lety, kdy musel tragicky zemřít někdo, koho jsem velmi milovala. A já jsem přemýšlela o všech milovaných lidech ve svém životě a cítila jsem pocit strachu, že je jednoho dne ztratím, protože nakonec ztratíme každého, koho jsme kdy milovali, ať už jakkoli. A myslela jsem si, že nic na tomto světě nemá trvat věčně a že nic nezůstane navždy. Ale pak jsem seTaké si uvědomil, že ... nemusí zůstat. Teď je tady, teď je cítit. A odloučení, rozchod a nutnost zemřít jsou takové věci, které patří k životu. A bez smrti nemůže existovat žádný živý tvor. Je naším osudem, že se jednoho dne rozpadne v prach ... a je a vždycky bude bolestná a krutá zkušenost, ztratit někoho, koho jste milovali celým svým srdcem. Ale to je také to, co seTo je to, co dělá život tak jedinečným. To je to, co ho dělá smysluplným. To je to, co ho dělá tak neuvěřitelně cenným. To je to, proč byste měli žít každý den, jako by byl váš poslední. To je to, proč byste neměli skrývat své pocity před těmi lidmi, kterým patří vaše srdce. To je to, proč byste jim měli říct, co cítíte. vždy. To je to, proč byste měli naslouchat svému srdci a nikdy nepřestat naslouchat. to je to, pročbyste měli dávat všechno a milovat a milovat a milovat a milovat." - Dahi Tamara Kochová

167. "Jitřenka u mého okna mě uspokojuje víc než metafyzika knih." - Walt Whitman

168. "A až bouře skončí, nebudete si pamatovat, jak jste ji zvládli, jak se vám podařilo přežít. Dokonce si ani nebudete jisti, jestli bouře opravdu skončila. Ale jedno je jisté. Až z bouře vyjdete, nebudete stejný člověk, který do ní vstoupil. A o tom tahle bouře je." - Haruki Murakami

169. "Obdiv k nějaké vlastnosti nebo umění může být tak silný, že nás odradí od snahy o její získání." - Friedrich Nietzsche

170. "Když mi bylo pět let, matka mi vždycky říkala, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem šel do školy, ptali se mě, čím chci být, až vyrostu. Napsal jsem 'šťastný'. Řekli mi, že nerozumím zadání, a já jim řekl, že nerozumí životu." - John Lennon

171. "Všude se pomíjivost noří do hlubin Bytí... Naším úkolem je vtisknout tuto dočasnou, pomíjivou zemi do sebe tak hluboce, tak bolestně a vášnivě, aby její podstata mohla znovu, 'neviditelně', povstat v nás. Jsme včely neviditelného. Divoce sbíráme med viditelného, abychom ho uložili do velkého zlatého úlu neviditelného." - Rainer Maria Rilke

172. "Přátelství je zbytečné, stejně jako filozofie, jako umění... Nemá hodnotu pro přežití; spíše je jednou z těch věcí, které dávají hodnotu přežití." - C. S. Lewis

Viz_také: Jak se dostat do podvědomí, když jste vzhůru: 14 účinných metod

173. "Někdy bojujeme s tím, kým jsme, bojujeme sami se sebou a se svou přirozeností. Musíme se však naučit přijmout to, kým jsme, a vážit si toho, kým se staneme. Musíme se mít rádi za to, čím a kým jsme, a věřit ve své talenty." - Harley King

174. "Jak by se změnil váš život, kdybyste... každý den začínali tím, že poděkujete někomu, kdo vám pomohl? Ať je tím dnem dnešek... Udělejte to tak, že druhým projevíte svou vděčnost. Pošlete jim dopis nebo přání, zavolejte jim, pošlete SMS nebo e-mail, řekněte jim to osobně... udělejte cokoli, abyste jim dali najevo, že si jich vážíte." - Steve Maraboli

175. "Zde síly selhaly mé vysoké představivosti, / ale teď už se má touha a vůle otočily, / jako vyvážené kolo rovnoměrně roztočené, / Láskou, která hýbe sluncem a ostatními hvězdami." -Dante Alighieri

176. "Pokud nás ovládne touha, bez ohledu na to, kdo nebo co je před námi, vidíme jen to, jak by to mohlo uspokojit naše potřeby. Tento druh žízně uzavírá naše tělo a mysl do hlubokého transu. Pohybujeme se světem s jakýmsi tunelovým viděním, které nám brání vychutnat si to, co je před námi. Barva podzimního listí nebo úryvek poezie jen umocňuje pocit, že existujeje zející díra v našem životě. Úsměv dítěte nám jen připomíná, že jsme bolestně bezdětní. Odvracíme se od prostých radostí, protože nás naše touha nutí hledat intenzivnější podněty nebo otupující úlevu." - Tara Brachová

177. "Svět je vskutku plný nebezpečí a je v něm mnoho temných míst, ale přesto je v něm mnoho krásného, a přestože se ve všech zemích láska nyní mísí se smutkem, je snad o to větší." - J. R. R. Tolkien

178. "Není to kritik, kdo se počítá; není to člověk, který poukazuje na to, jak silný muž klopýtá nebo kde by vykonavatel činů mohl činit lépe. Zásluhy patří člověku, který je skutečně v aréně, jehož tvář je poznamenána prachem, potem a krví; který se statečně snaží; který chybuje, který znovu a znovu přichází zkrátka, protože není úsilí bez chyb a nedostatků; ale který dělákdo skutečně usiluje o skutky; kdo zná velké nadšení, velkou oddanost; kdo se věnuje důstojné věci; kdo v nejlepším případě nakonec pozná triumf vysokého úspěchu a kdo v nejhorším případě, pokud selže, alespoň selže při velké odvaze, takže jeho místo nikdy nebude mezi těmi chladnými a bázlivými dušemi, které neznají ani vítězství, ani porážku." - Theodore Roosevelt

179. "Snaha o osvícení ilustruje paradox touhy - skutečnost, že musíte mít touhu, abyste byli motivováni překonat to, že vás touha ovládá." - Paul O'Brien

180. "Velkým darem duchovní cesty je dospět k důvěře, že můžete najít cestu k opravdovému útočišti. Uvědomíte si, že můžete začít tam, kde jste, uprostřed svého života, a najít klid za jakýchkoli okolností. Dokonce i ve chvílích, kdy se pod vámi strašlivě otřásá půda - kdy dojde ke ztrátě, která navždy změní váš život -, můžete stále důvěřovat, že najdete cestu domů. To jemožné, protože jste se dotkli nadčasové lásky a vědomí, které jsou vám vlastní." - Tara Brach

181. "Transcendence přetváří; nesmiřuje, ale spíše přetváří protiklady v něco, co je přesahuje a stírá jejich protiklady." - Sri Aurobindo

182. "Zatím si dejme doušek čaje. Odpolední záře rozjasňuje bambusy, fontány bublají rozkoší, v naší konvici je slyšet šumění borovic. Sníme o pomíjivosti a prodlévejme v krásné pošetilosti věcí." - Kakuzó Okakura

183. "Buďte vděční za svůj příděl v nedokonalém světě. I když si lze představit lepší okolnosti, mnohem horší jsou blíže steskům, než si pravděpodobně chcete uvědomit." - Richelle E. Goodrichová

184. "Když Van Gogh namaloval Hvězdnou noc jako vířící masu kosmické energie, možná maloval to, co viděl neurotickýma očima, ale také to, co viděl transcendentníma očima. To první dalo jeho obrazu pouhou formu, to druhé mu dalo beztvarou, univerzální emoci, která se přímo spojuje s divákem." - Amit Goswami

185. "Nenechte se tlačit strachem ve své mysli. Nechte se vést sny ve svém srdci." - Roy T. Bennett

186. "Kdy jsme se viděli tváří v tvář? Až když jsi viděla do mých trhlin a já do tvých. Předtím jsme se dívali jen na představy o sobě navzájem, jako když se díváš na stínítko okna, ale nikdy nevidíš dovnitř. Ale jakmile nádoba praskne, světlo se může dostat dovnitř. Světlo se může dostat ven." - John Green

187. "Podstata duše je nadčasový otisk věčnosti." - Ingmar Veeck

188. "Nechtěl si hrát. Chtěl se v reálném světě setkat s nehmotným obrazem, který jeho duše tak neustále zahlédla. Nevěděl, kde ho má hledat a jak, ale předtucha, která ho vedla dál, mu napovídala, že se s tímto obrazem bez jakéhokoli jeho zjevného činu setká. Setkají se tiše, jako by se znali a měli spolu schůzku, možná u některé z bran nebo vByli by sami, obklopeni tmou a tichem: a v té chvíli nejvyšší něhy by se proměnil. Pod jejíma očima by se proměnil v cosi nehmotného a pak by se v okamžiku proměnil. V té magické chvíli by z něj spadla slabost, plachost a nezkušenost." - James Joyce

189. "Nesuď každý den podle úrody, kterou sklízíš, ale podle semen, která jsi zasel." - Robert Louis Stevenson

190. "Číňané píší slovo "krize" dvěma tahy štětce. Jeden tah znamená nebezpečí, druhý příležitost. V krizi si buďte vědomi nebezpečí - ale rozpoznejte příležitost." - John F. Kennedy

191. "Nikdo jiný než my sami nemůžeme osvobodit svou mysl." - Bob Marley

192. "Zde je malý zvyk, který může mít velký význam. Posílejte sluneční paprsky. Každý den záměrně pošlete jednomu člověku slovo povzbuzení nebo uznání." - Steve Goodier

193. "Tohle je pro dívky, které mají tendenci v noci nespát a poslouchat hudbu, která jim připomíná jejich současnou situaci. Které denně skrývají své obavy, bolest, bolest a slzy pod úsměvy, smíchem a chichotáním. Dívky, které nosí své srdce na rukávu. Dívky, které se modlí, aby se věci alespoň jednou vyřešily a ony byly spokojené. Dívky, které se smějí a pláčou do svýchpolštáře, protože všichni ostatní neposlouchají. Dívky, které mají tolik tajemství, ale nikomu je neřeknou. Dívky, které mají chyby a výčitky jako každodenní morálku. Dívky, které nikdy nevyhrají. Dívky, které celé noci nespí a myslí na toho jediného kluka a doufají, že si jí jednou všimne. Dívky, které berou život takový, jaký je, až po dívky, které doufají, že se to někde dole zlepší.silnice. Pro dívky, které milují celým svým srdcem, i když je vždycky zlomí. Pro dívky, které si myslí, že je konec. Pro skutečné dívky, pro všechny dívky: Jsi krásná." - Zayn Malik

194. "Život je řada přirozených a spontánních změn. Nebraňte se jim, to vytváří jen smutek. Nechte realitu být realitou. Nechte věci přirozeně plynout kupředu, jak se jim zlíbí." - Lao-c'

195. "Naberte sílu. nasávejte energii. dejte si záležet na tom, abyste ocenili vůni květin a krásu západu slunce. je to jako brnění. když si najdete chvilku na praktikování mého poselství, můžete pak být vyzbrojeni schopností odpoutat se. Člověk má odpouštět, odpouštět a být soucitný." - Kuan Yin".

196. "Tajemstvím zdraví těla i mysli je netruchlit pro minulost ani se netrápit budoucností, ale moudře a vážně prožívat přítomný okamžik." - Bukkyo Dendo Kyokai

197. "Jedinou cestou z labyrintu utrpení je odpuštění." - John Green

198. "Nacházel jsem poklady na místech, kde jsem je nechtěl hledat. Slyšel jsem moudrost z jazyků, kterým jsem nechtěl naslouchat. Nacházel jsem krásu tam, kde jsem ji nechtěl hledat. A tolik jsem se naučil na cestách, které jsem nechtěl podniknout. Odpusť mi, Milostivý, neboť jsem si příliš dlouho zavíral uši a oči. Naučil jsem se, že zázraky se nazývají jen zázraky.protože jejich svědky jsou často jen ti, kteří dokáží prohlédnout všechny iluze života. Jsem připravena vidět, co skutečně existuje na druhé straně, co existuje za roletami, a ochutnat všechny ošklivé plody místo všeho, co vypadá správně, baculatě a zralým." - Suzy Kassemová

199. "Upřímný postoj vděčnosti je požehnáním pro zajištěné výšky. Važte si toho, co vám bylo dáno, a budete povýšeni výše." - Israelmore Ayivor

200. "Jasné rozpoznání toho, co se v nás děje, a to, co vidíme, s otevřeným, laskavým a milujícím srdcem, je to, čemu říkám radikální přijetí. Pokud se držíme zpátky před jakoukoli částí naší zkušenosti, pokud naše srdce uzavírá jakoukoli část toho, kým jsme a co cítíme, podporujeme strach a pocity oddělenosti, které udržují trans nehodnosti. Radikální přijetí přímorozbíjí samotné základy tohoto transu." - Tara Brach

201. "Nejlepší je s tím nebojovat, prostě odejít. Nesnažte se pořád něco napravovat. To, před čím utíkáte, ve vás zůstane jen déle. Když s něčím bojujete, jen to posilujete." - Chuck Palahniuk

202. "Někdy nám do života z ničeho nic vstoupí krásné věci. Ne vždy jim můžeme rozumět, ale musíme jim věřit. Vím, že chcete všechno zpochybňovat, ale někdy se vyplatí jen trochu věřit." - Lauren Kate

203. "Všechna tma světa nemůže uhasit světlo jediné svíce." - sv. František z Assisi

204. "Práce. Dobrá, poctivá práce, ať už jde o práci rukama při tvorbě uměleckého díla, nebo o manuální práci, přináší pocit božské hry. Jedinou podmínkou je, aby práce, ať už je jakákoli, byla vykonávána upřímně a v souladu s pravým původem a záměrem duše, pak člověk bez jakéhokoli úsilí zažívá proudění, při němž se cítí být součástí plánu celého vesmíru." - "Práce je pro mě jako pro mě." - "Práce je pro mě jako pro mě.Kamand Kojouri

205. "Pokud je úžasná, nebude snadná. Pokud je snadná, nebude úžasná. Pokud za to stojí, nevzdáš to. Pokud to vzdáš, nejsi toho hoden. ... Pravda je, že každý ti ublíží, jen musíš najít ty, pro které stojí za to trpět." - Bob Marley

206. "Jak řekl jeden můj přítel: "Pocit, že je se mnou něco špatně, je neviditelný a toxický plyn, který neustále dýchám." Když prožíváme svůj život skrze tuto optiku osobní nedostatečnosti, jsme uvězněni v tom, co nazývám transem nehodnosti. Uvězněni v tomto transu nejsme schopni vnímat pravdu o tom, kým skutečně jsme." - Tara Brachová

207. "Život je ztroskotání, ale nesmíme zapomenout zpívat v záchranných člunech." - Voltaire

208. "Není to tvář, ale výrazy na ní. Není to hlas, ale to, co říkáš. Není to, jak vypadáš v tom těle, ale to, co s ním děláš. Jsi krásná." - Stephenie Meyerová

209. "Bylo to, jako bych konečně pochopila, co znamená být přítomný. Tolikrát jsem to slyšela na hodinách jógy, ale nikdy jsem to nezažila. Bylo to, jako by se mi z mozku odlepila ochranná fólie, kterou někdo zapomněl sundat, a já konečně viděla věci jasně. Jak jsem nebyla skutečně zaseknutá." - Jennifer Pastiloffová

210. "Tancuj, když jsi rozbitý. Tancuj, když sis strhl obvaz. Tancuj uprostřed boje. Tancuj ve své krvi. Tancuj, když jsi dokonale svobodný." - Rúmí

211. "A jak mluvil, už se na ně nedíval jako lev, ale věci, které se pak začaly dít, byly tak velké a krásné, že je nemohu napsat. A pro nás to byl konec všech příběhů a můžeme co nejpravdivěji říci, že všichni žili šťastně až do smrti. Ale pro ně to byl teprve začátek skutečného příběhu. Celý jejich život na tomto světě a všechna jejich dobrodružství v Narnii mělaTeď konečně začínali první kapitolu Velkého příběhu, který nikdo na světě nečetl, který pokračuje navěky a v němž je každá kapitola lepší než ta předchozí." - C. S. Lewis

212. "Pokud se cítíte ztraceni, zklamáni, váhaví nebo slabí, vraťte se k sobě, k tomu, kým jste, tady a teď, a až se tam dostanete, objevíte sami sebe, jako lotosový květ v plném květu, dokonce i v kalném rybníku, krásné a silné." - Masaru Emoto

213. "Jakýkoli pocit privilegia, že něco vlastníme, se zřejmě vytrácí, jakmile to skutečně můžeme vlastnit. V kolika případech by tedy bylo lepší něco "nevlastnit"?" - Craig D. Lounsbrough

214. "Vy vidíte věci a říkáte: "Proč?" Ale já sním o věcech, které nikdy nebyly, a říkám: "Proč ne?" - George Bernard Shaw

215. "Naše nejintenzivnější radost nepochází z osobních výkonů, ale z pomoci druhým lidem dosáhnout jejich cílů. Stáváme se pružnějšími lidmi, když nacházíme opravdovou radost v tom, že jsme svědky úspěchů druhých lidí a bez ostychu se podílíme na jejich radostných úspěších." - Kilroy J. Oldster

216. "Ačkoli se nikdo nemůže vrátit a začít znovu... Každý může začít znovu a vytvořit nový konec." - Chico Xavier

217. "Myšlenky, ideály, ideologie, které zastáváme, jsou naučené, naučené nebo někdy indoktrinované. Některé jsou dočasné ....některé přetrvávají na neurčito. Některé najdeme na své cestě; přijmeme je skrze touhu, zoufalství, přirozenost, skrze zranění, prozření nebo si je uvědomíme pod stromem. Ale nenávidět osobu ....místo toho se posuneme skrze láskyplné jednání a proměníme své činy." - Rasheed Ogunlaru

218. "Je krásné vyjadřovat lásku a ještě krásnější je ji cítit." - Dejan Stojanovic

219. "Neexistuje žádná dostatečně dobrá výmluva, abyste někdy nebyli v souladu s láskou. Budete zraněni a budete cítit bolest. Přesto je vaším cílem i nadále milovat. Pokračujte vpřed s otevřeným srdcem. Láska je božský dar, který byl lidstvu dán. Plýtvání s ní už nepřipadá v úvahu. Láska je to, co přináší světlo na temné místo. Láska je to, co mění umírající svět v prosperující planetu." - AlaricHutchinson

220. "A jako by mi na rameni právě přistálo zjevení, všechno je správně. Usadí se ve mně uklidňující přijetí a já vím, že i přes zákruty a nejistotu času je v pořádku, když mě občas vede srdce." - P. K. Hrezo

221. "V každém z nás žije touha po domově. Bezpečném místě, kam můžeme jít takoví, jací jsme, a nikdo se nás nebude ptát." - Maya Angelou

222. "Když lidé rozjímali o světě, vždy zakoušeli transcendenci a tajemství v srdci existence. Cítili, že je hluboce spojena s nimi samými a se světem přírody, ale že ho také přesahuje. Ať už se rozhodneme definovat ji jakkoli - byla nazývána Bohem, Brahmanem nebo nirvánou -, tato transcendence byla skutečností lidského života. Všichni jsme si jizažili něco podobného, bez ohledu na naše teologické názory, když posloucháme skvělou hudbu nebo slyšíme krásnou báseň a cítíme se vnitřně zasaženi a na okamžik povzneseni nad sebe sama. Máme tendenci tento zážitek vyhledávat, a pokud ho nenajdeme v jednom prostředí - například v kostele nebo synagoze -, budeme hledat jinde." - Karen Armstrongová

223. "Nejčastější způsob, jak se lidé vzdávají své moci, je myslet si, že žádnou nemají." - Alice Walkerová

224. "Když zdravá a zdravá přirozenost člověka působí jako celek, když se člověk cítí ve světě jako ve velkém, krásném, důstojném a hodnotném celku, když mu tato harmonická pohoda poskytuje čistou, neomezenou rozkoš: pak by vesmír, kdyby byl schopen vnímat sám sebe, křičel radostí, že dosáhl svého cíle, a žasl by nad vrcholem své vlastní podstaty a vývoje.k čemu slouží všechny ty výdaje na slunce, planety a měsíce, hvězdy a Mléčné dráhy, komety a mlhoviny, světy, které se vyvíjejí a zanikají, když se nakonec šťastný člověk nedobrovolně neraduje ze své existence?" - Johann Wolfgang von Goethe

225. "Napište si do srdce, že jste nejkrásnější duší vesmíru. Uvědomte si to, ctěte to a oslavujte život." - Amit Ray

226. "Řeknu vám jednu věc, která vás obohatí na celý život. Existují dva boje: boj ve Vnitřním světě a boj ve Vnějším světě... musíte mezi těmito dvěma světy navázat záměrný kontakt; pak můžete vykrystalizovat údaje pro Třetí svět, Svět duše." - George Gurdjieff

227. "Bez ohledu na to, co dělá, každý člověk na zemi hraje v dějinách světa ústřední roli. A obvykle o tom neví." - Paulo Coelho

228. "Je proto nanejvýš důležité, abychom souhlasili s tím, že nebudeme žít pro sebe, ale pro druhé. Když to uděláme, budeme schopni především čelit svým vlastním omezením a přijmout je. Dokud budeme tajně zbožňovat sami sebe, budou nás naše vlastní nedostatky mučit zdánlivým poskvrněním. Budeme-li však žít pro druhé, postupně zjistíme, že od nás nikdo neočekává, že budeme "jako bohové".vidět, že jsme lidé jako všichni ostatní, že všichni máme slabosti a nedostatky a že tato naše omezení hrají v životě všech nejdůležitější roli. Právě kvůli nim potřebujeme druhé a druzí potřebují nás. Nejsme všichni slabí na stejných místech, a tak se navzájem doplňujeme a doplňujeme, každý v sobě nahrazuje nedostatek u druhého." - Thomas Merton

229. "Zralost, jak člověk zjistí, souvisí s přijetím "nevědění"." - Mark Danielewski

230. "Když jsme zasaženi a nemůžeme už déle snášet svůj život, pak nám strom má co říci: Buď klidný! Buď klidný! Podívej se na mě! Život není lehký, život není těžký. To jsou dětské myšlenky. Nech Boha, aby v tobě promluvil, a tvé myšlenky umlknou. Jsi znepokojený, protože tvá cesta vede pryč od matky a domova. Ale každý krok a každý den tě vede opět k matce.Domov není ani tady, ani tam. Domov je v tobě, nebo domov není vůbec nikde." - Herman Hesse

231. "Někdy se lidé nechávají roky trápit stejným problémem, přitom by mohli říct: No a co. To je jedna z mých oblíbených vět. No a co." - Andy Warhol

232. "Vaše utrpení je třeba respektovat. Nesnažte se ignorovat bolest, protože je skutečná. Jen dovolte, aby vás bolest obměkčila, místo aby vás zatvrdila. Dovolte, aby vás bolest otevřela, místo aby vás uzavřela. Dovolte, aby vás bolest poslala hledat ty, kteří vás přijmou, místo abyste se schovávali před těmi, kteří vás odmítají." - Bryant McGill

233. "Všechna teorie je šedivá, příteli, ale věčně zelený je strom života." - Johann Wolfgang von Goethe

234. "Také jste se naučili to tajemství od řeky; že nic takového jako čas neexistuje?" Že řeka je všude současně, u pramene i u ústí, u vodopádu, u přívozu, u proudu, v oceánu i v horách, všude a že pro ni existuje jen přítomnost, nikoli stín minulosti ani stín budoucnosti." - Herman Hesse

235. "Člověku lze vzít všechno kromě jedné věci: poslední z lidských svobod - zvolit si svůj postoj za daných okolností, zvolit si svou vlastní cestu." - Viktor Frankl

236. "Nejlepší způsob, jak najít sám sebe, je ztratit se ve službě druhým." - Mahátma Gándhí

237. "Cesta k prozření je možná neviditelný, stálý proces směřující k pochopení. Přirovnává se k trezoru s kombinací, kdy při posouvání číselníku směrem k nevyhnutelné správné kombinaci nevidíte svůj pokrok." - Chris Matakas

238. "Většinu života strávíme sněním o všech věcech, které nemáme, nebo o tom, kam bychom se chtěli dostat. Zapomínáme se soustředit na přítomnost, na přítomnost, na to, kým a čím jsme dnes. Ale proč? Život možná není to, co chcete, ale je to to, co máte, a je třeba to přijmout." - D. D. Larsenová

239. "To, co hledá vyšší člověk, je v něm samém; to, co hledá malý člověk, je v ostatních." - Konfucius

240. "Pokud vidím ve tvých očích bolest, poděl se se mnou o své slzy. Pokud vidím ve tvých očích radost, poděl se se mnou o svůj úsměv." - Santosh Kalwar

241. "Ať jste kdekoli, je to místo, kde musíte být." - Maxime Lagacé

242. "Jsou náhodné okamžiky - házení salátu, příjezd k domu po příjezdové cestě, žehlení plochých švů na čtverci přikrývky, stání u kuchyňského okna a pohled na delfínie, zaslechnutí výbuchu smíchu z pokoje jednoho z mých dětí - kdy cítím vlnu radosti. To je moje pravé náboženství: náhodné okamžiky téměř bolestného štěstí ze života, který se cítím být poctěn, že mohuvést." - Elizabeth Berg

243. "Nenávist je nedostatek představivosti." - Graham Greene

244. "Když jste radostní, když říkáte životu ano, bavíte se a promítáte kolem sebe pozitivitu, stáváte se sluncem uprostřed každého souhvězdí a lidé vám chtějí být nablízku." - Shannon L. Alderová

245. "Nic neodejde, dokud nás to nenaučí to, co potřebujeme vědět." - Pema Chödrön

246. "Člověk se často stává tím, o čem je přesvědčen, že je. Pokud si budu neustále říkat, že určitou věc nemohu udělat, je možné, že skončím tím, že se skutečně stanu neschopným ji udělat. Naopak, pokud budu mít přesvědčení, že ji mohu udělat, určitě získám schopnost ji udělat, i když ji třeba na začátku nebudu mít." - Mahátma Gándhí

247. "Hledání štěstí je jedním z hlavních zdrojů neštěstí." - Eric Hoffer

248. "Milenci se konečně někde nepotkají. Jsou v sobě celou dobu." - Rumi

249. "Člověk ztrácí radost a štěstí, když se je snaží vlastnit." Masanobu Fukuoka

250. "Jestli jsem se něco naučil, tak tohle: Všichni chceme, aby všechno bylo v pořádku. Ani si tolik nepřejeme, aby to bylo fantastické, úžasné nebo vynikající. Klidně se spokojíme s tím, že to bude v pořádku, protože většinou to stačí." - David Levithan

251. "Místo, kde lze zlepšit svět, je nejprve ve vlastním srdci, hlavě a rukou." - Robert Pirsig

252. "Věřím v Boha, ale ne jako v jednu věc, ne jako ve starce na nebi. Věřím, že to, čemu lidé říkají Bůh, je něco v každém z nás. Věřím, že to, co říkali Ježíš, Mohamed a Buddha a všichni ostatní, bylo správné. Jen se to špatně přeložilo." - John Lennon

253. "Existují jen dva způsoby, jak žít svůj život. Jeden je, jako by nic nebylo zázrak. Druhý je, jako by všechno bylo zázrak." - Albert Einstein

254. "Každý člověk je víc než jen on sám; představuje také jedinečný, zcela zvláštní a vždy významný a pozoruhodný bod, v němž se protínají jevy světa, a to pouze jednou tímto způsobem a nikdy více. Proto je příběh každého člověka důležitý, věčný, posvátný; proto je každý člověk, pokud žije a plní vůli přírody, podivuhodný a hodný pozornosti." - "Každý člověk je důležitý, věčný, posvátný, proto je každý člověk, pokud žije a plní vůli přírody, podivuhodný a hodný pozornosti." - "Každý člověk je důležitý, věčný, posvátný.Herman Hesse

255. "Zachovejte věrnost snům svého mládí." - Friedrich Schiller

256. "Poznání druhých je inteligence, poznání sebe sama je skutečná moudrost. Ovládnutí druhých je síla, ovládnutí sebe sama je skutečná moc." - Lao-c'

257. "Cesta z naší klece začíná tím, že přijmeme naprosto všechno, co se týká nás samých a našeho života, tím, že bděle a s péčí přijmeme naše momentální prožívání. Tím, že přijmeme naprosto všechno, myslím to, že si uvědomujeme, co se v daném okamžiku děje v našem těle a mysli, aniž bychom se snažili kontrolovat, soudit nebo se odtahovat. Nemyslím tím, že se stavíme na odporJe to vnitřní proces přijímání našeho aktuálního, přítomného prožívání. Znamená to cítit smutek a bolest, aniž bychom se tomu bránili. Znamená to cítit touhu nebo odpor k někomu nebo něčemu, aniž bychom se za to odsuzovali nebo byli nuceni podle toho jednat." - Tara Brach

258. "Pamatuj, že sem přicházíš, když už jsi pochopil nutnost bojovat sám se sebou - pouze sám se sebou. Proto děkuj každému, kdo ti dává příležitost." - George Gurdjieff

259. "Mýlíte se, pokud si myslíte, že Radost vyzařuje pouze nebo hlavně z lidských vztahů. Bůh ji umístil všude kolem nás. Je ve všem a ve všem, co můžeme prožívat. Musíme jen mít odvahu obrátit se proti svému navyklému životnímu stylu a zapojit se do nekonvenčního života. Chci tím říct, že nepotřebujete mě ani nikoho jiného kolem sebe, abyste do svého života vnesli tento nový druh světla. Je toprostě čeká tam venku, až ji uchopíte, a jediné, co musíte udělat, je sáhnout po ní. Jediný, s kým bojujete, jste vy sami a vaše tvrdohlavost zapojit se do nových okolností." - Jon Krakauer

260. "Smích je víno pro duši - smích jemný nebo hlasitý a hluboký, prošpikovaný vážností - veselé prohlášení člověka, že stojí za to žít." - Sean O'Casey

261. "Buď věrný myšlence okamžiku a vyhýbej se rozptýlení. Kromě toho, že budeš pokračovat ve svém úsilí, se nezabývej ničím jiným, ale jdi až do té míry, že budeš žít jednu myšlenku za druhou." - Yamamoto Tsunetomo

262. "Člověk, který má dobré myšlenky, nemůže být nikdy ošklivý. Můžete mít křivý nos, křivou pusu, dvojitou bradu a vyčnívající zuby, ale pokud máte dobré myšlenky, budou vám zářit z tváře jako sluneční paprsky a budete vždy vypadat krásně." - Roald Dahl

263. "Ve chvíli, kdy přestanete odsuzovat tím, že přijmete to, co je, jste svobodní od mysli. Uvolnili jste místo pro lásku, radost a mír." - Eckhart Tolle

264. "Příliš mnoho z nás se upíná na to, co nemáme, nemůžeme mít nebo nikdy mít nebudeme. Příliš mnoho energie věnujeme tomu, že jsme na dně, zatímco bychom mohli stejnou energii - ne-li méně - věnovat tomu, co opravdu chceme, nebo se o to alespoň pokusit." - Terry McMillan

265. "Nemyslím na všechno to utrpení, ale na krásu, která stále zůstává." - Anne Franková

266. "Skutečná objevitelská cesta nespočívá v hledání nových krajin, ale v tom, že máme nové oči." - Marcel Proust

267. "Musíte se naučit ne to, co lidé kolem vás považují za dobré nebo špatné, ale jednat v životě tak, jak vám velí vaše svědomí. Neomezené svědomí bude vždy vědět víc než všechny knihy a učitelé dohromady." - George Gurdjieff

268. "Svět každého zlomí a mnozí jsou pak na zlomených místech silní." - Ernest Hemingway

269. "Nezajímá mě být originální, zajímá mě být pravdivý." - Agostinho da Silva

270. "Dnešní boje budou zítra "starými dobrými časy", kterým se budeme smát." - Aaron Lauritsen

271. "Mým životním posláním není pouze přežít, ale prospívat, a to s trochou vášně, soucitu, humoru a stylu." - Maya Angelou

272. "Jediná věc, kterou máte a nikdo jiný ji nemá, jste vy. Váš hlas, vaše mysl, váš příběh, vaše vize. Tak pište a kreslete a stavte a hrajte a tančete a žijte tak, jak to umíte jen vy." - Neil Gaiman

273. "Naučte se, co je třeba brát vážně, a zbytku se smějte." - Herman Hesse

274. "Pamatuj: čím víc očekáváš, že věci budou určitým způsobem, tím víc budeš zklamaný. Přijmi život takový, jaký je. Budeš svobodný." - Maxime Lagacé

275. "V životě jsem selhával znovu a znovu, a proto jsem uspěl." - Michael Jordan

276. "Mám rád termíny, líbí se mi ten zvuk, který vydávají, když letí kolem." - Douglas Adams

277. "Lidé říkají, že to, co všichni hledáme, je smysl života. Já si nemyslím, že to je to, co skutečně hledáme. Myslím, že to, co hledáme, je zkušenost, že žijeme." - Joseph Campbell

278. "Nic nedefinuji. Ani krásu, ani vlastenectví. Beru každou věc takovou, jaká je, bez předchozích pravidel, jaká by měla být." - Bob Dylan

279. "Jak říkal Nietzsche, máte-li proč žít, snesete téměř jakékoli jak. Smysluplný život může být nesmírně uspokojivý i uprostřed těžkostí, zatímco život bez smyslu je strašlivým utrpením bez ohledu na to, jak je pohodlný." - Yuval Noah Harari

280. "K ničemu nevede královská cesta. Jedna věc po druhé, všechny věci postupně. Co rychle roste, stejně rychle usychá. Co roste pomalu, vydrží." - Josiah Holland

281. "Život je v podstatě nekonečná řada problémů. Řešení jednoho problému je jen vytvořením dalšího. Nedoufej v život bez problémů. Nic takového neexistuje. Místo toho doufej v život plný dobrých problémů." - Mark Manson

282. "Vaše potřeba uznání vás může v tomto světě učinit neviditelnými. Nedovolte, aby cokoli stálo v cestě světlu, které září skrze tuto podobu. Riskujte, že budete viděni v celé své kráse." - Jim Carrey

283. "Někdy vás život praští do hlavy cihlou. Neztrácejte víru." - Steve Jobs

284. "Uprostřed zimy jsem zjistil, že je ve mně nepřemožitelné léto. A to mě činí šťastným. Říká totiž, že ať na mě svět tlačí sebevíc, uvnitř mě je něco silnějšího - něco lepšího, co se tlačí zpátky." - Albert Camus

285. "Když se přistihnete, že sklouzáváte do negativity, všimněte si, že nevychází z ničeho jiného než z odporu k aktuální situaci." - Donna Quesada

286. "Opusťte jistotu. Opakem není nejistota. Je to otevřenost, zvědavost a ochota přijmout paradox, místo abyste si vybírali strany. Nejvyšší výzvou je přijmout sebe sama přesně takového, jaký jsme, ale nikdy se nepřestat snažit učit a růst." - Tony Schwartz

287. "Buďte ušlechtilí! Naše vlastní srdce, a ne mínění druhých lidí o nás, tvoří naši pravou čest." - Friedrich Schiller

289. "Držet jazyk za zuby, když všichni pomlouvají, usmívat se bez nepřátelství na lidi a instituce, nahradit nedostatek lásky ve světě větší láskou v malých, soukromých záležitostech; být věrnější ve své práci, projevovat větší trpělivost, vzdát se laciné pomsty, kterou lze získat posměchem a kritikou: to všechno můžeme udělat." - Herman Hesse

290. "Na nejvyšší úrovni se člověk tváří, jako by nic nevěděl." - Yamamoto Tsunetomo

291. "Chlapci a dívky v Americe spolu prožívají tak smutné chvíle; rafinovanost vyžaduje, aby se okamžitě podvolili sexu bez náležitých předběžných rozhovorů. Ne namlouvacích rozhovorů - skutečných přímých rozhovorů o duších, protože život je svatý a každý okamžik je vzácný." - Jack Kerouac

292. "Tři prvky tvořivosti jsou tedy: milovat, vědět a konat - neboli srdce, mysl a ruce - nebo, jak říká zen-buddhistické učení: velká víra, velká otázka a velká odvaha." - Eric Maisel

293. "Člověk se může narodit, ale aby se narodil, musí nejprve zemřít, a aby zemřel, musí se nejprve probudit." - George Gurdjieff

294. "Ve všem je trhlina, tak se dovnitř dostává světlo." - Leonard Cohen

295. "Šťastný. Jen v plaveckých šortkách, bosý, s divokými vlasy, v rudé ohnivé tmě, zpívat, popíjet víno, plivat, skákat, běhat - tak se žije. Sám a svobodný v měkkém písku pláže u vzdychajícího moře tam venku, s ma-vinkovskými panenskými teplými hvězdami odrážejícími se na vnějším kanálu tekutých břišních vod." - Jack Kerouac

296. "Jak se říká: "Méně vydělávat a dobře spát znamená nejlépe vydělávat."" - Šolom Alejchem (Solomon Rabinovič)

297. "Laskavost je jazyk, který slyší hluchý a vidí slepý." - Mark Twain

298. "Nehledejte mír. Nehledejte žádný jiný stav než ten, ve kterém se právě nacházíte; jinak nastavíte vnitřní konflikt a nevědomý odpor. Odpusťte si, že nejste v míru. V okamžiku, kdy zcela přijmete svůj ne-mír, váš ne-mír se přemění v mír. Cokoli, co plně přijmete, vás tam dostane, přenese vás do míru. To je zázrak odevzdání se."- Eckhart Tolle

299. "Jednejte bez očekávání." - Lao-c'

300. "V lakotské/siuxské tradici je člověk, který truchlí, považován za nejvíce wakan, nejsvětějšího. Existuje pocit, že když někoho zasáhne náhlý blesk ztráty, stojí na prahu duchovního světa. Modlitby truchlících jsou považovány za obzvlášť silné a je správné je požádat o pomoc. Možná si vzpomenete, jaké to je být s někým, kdo má.hluboce zarmoucený. Ten člověk už nemá žádnou ochrannou vrstvu, už se nemá čemu bránit. Tajemství se dívá očima toho člověka. Prozatím přijal realitu ztráty a přestal lpět na minulosti nebo se chytat budoucnosti. V bezdůvodné otevřenosti smutku se skrývá celistvost přítomnosti a hluboká přirozená moudrost." - Tara Brachová

301. "Pokud si myslíte, že jste příliš malí na to, abyste něco změnili, zkuste spát s komárem." - Dalajláma

302. "Štěstí přichází pouze tehdy, když se zbavíte toho, za koho se považujete. Pokud si myslíte, že jste bohatí a mocní a ušlechtilí a pravdomluvní nebo hrozní a démoničtí, ať už je to cokoli, je to všechno ztráta času." - Frederick Lenz

303. "Nejkrásnější věci na světě nelze vidět ani se jich dotknout, jsou cítit srdcem." - Antoine de Saint-Exupéry

Líbil se vám můj článek? Dejte mi lajk na Facebooku, aby se vám ve feedu objevovaly další podobné články.
Billy Crawford
Billy Crawford
Billy Crawford je ostřílený spisovatel a blogger s více než desetiletými zkušenostmi v oboru. Má vášeň pro vyhledávání a sdílení inovativních a praktických nápadů, které mohou pomoci jednotlivcům a firmám zlepšit jejich životy a provoz. Jeho psaní se vyznačuje jedinečnou směsí kreativity, nadhledu a humoru, díky čemuž je jeho blog poutavým a poučným čtením. Billyho odborné znalosti pokrývají širokou škálu témat, včetně obchodu, technologií, životního stylu a osobního rozvoje. Je také oddaným cestovatelem, který navštívil více než 20 zemí a stále napočítá. Když Billy nepíše nebo nekomentuje svět, rád sportuje, poslouchá hudbu a tráví čas se svou rodinou a přáteli.