Empatik vs. superempatik: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Empatik vs. superempatik: Jaký je mezi nimi rozdíl?
Billy Crawford

Obsah

Být empatikem je víc než jen pocit. Je to životní styl.

Mnoho lidí, kteří mají silné empatické schopnosti, se také označují za superempatiky.

Ale počkejte!

Je to totéž? Nebo jsou mezi nimi rozdíly?

Viz_také: 10 znaků, které ukazují, že jste přirozený řešitel problémů

Empatie je schopnost rozpoznat a pochopit myšlenky, pocity a záměry druhého člověka. Je to schopnost vidět věci z pohledu druhého člověka.

Superempatie je zesílenou verzí této přirozené vlastnosti; je to zvýšená citlivost vůči druhým ve všech situacích.

Je to však jediný rozdíl?

Jak můžete říct, panují určité nejasnosti ohledně toho, jak přesně definovat empatii a jak o ní mluvit.

Pojďme se tedy do tématu ponořit a zjistit, co se nám podaří odhalit.

Co je to vlastně empatik?

Abychom pochopili, co je to empatie, musíme nejprve definovat, co je to empatie.

Empatii lze definovat jako schopnost člověka nejen poznat, ale také pochopit, co si druzí myslí a co cítí.

Empatikové jsou intuitivní lidé, kteří cítí, co cítí ostatní, a dokáží pochopit jejich názory.

Takoví lidé jsou vynikajícími poradci, terapeuty a učiteli, protože dokáží navázat vztah s druhými na hlubší úrovni.

Empatikové mají obrovský soucit a často jsou přitahováni k druhým lidem, aby jim pomohli cítit se pevněji v zemi.

Navíc mohou být léčiteli a mají touhu pomáhat druhým, jak jen mohou.

Mají také zvýšenou citlivost na zvuk, světlo, chuť, čich a dotek. Mohou být ohromeni některými zvuky nebo pachy, kterých si ostatní vůbec nevšimnou.

Ale o tom až později.

Na co byste nyní měli pamatovat:

To, že jste empatik, neznamená, že jste slabí nebo zlomení. S touto schopností jste se narodili, stejně jako se mnozí lidé narodili se schopností hrát hudbu nebo vynikat ve sportu.

Pokud jste se s touto schopností nenarodili, můžete ji využít ve svůj prospěch, ať už v osobním nebo profesním životě.

Co je to vlastně superempat?

Superempat je člověk, který prožívá silnější pocity a má tendenci být více ovlivněn emocemi druhých lidí než průměrný člověk a empatik.

Pro tento typ lidí je často obtížné oddělit se od ostatních, protože jsou intenzivně spjati se svým okolím a lidmi.

Co dál?

Superempat může cítit emoce druhých, jako by byly jeho vlastní, cítit, co cítí druzí, jako by se to dělo jemu, nebo mít předtuchy o tom, co druzí udělají příště.

Kromě toho mají někteří superempatičtí lidé sklon k nízkému sebevědomí a pocitům přetížení, stresu a depresím, protože vše cítí na hlubší úrovni.

Co dál?

Pro superempatiky je často obtížné být ve velkém davu, protože cítí emoce a myšlenky ostatních lidí, jako by byly jejich vlastní.

Jaký je rozdíl mezi empatikem a superempatikem?

Rozdíl mezi empatikem a superempatikem je v intenzitě, s jakou prožívají emoce a pocity.

Jejich schopnosti jsou v podstatě stejné, liší se však úrovní citlivosti.

Abychom se dozvěděli ještě více o rozdílech mezi empatikem a superempatikem, zjistíme, co z vás dělá empatika nebo superempatika a jaké jsou výhody a nevýhody empatiků.

Jak zjistit, zda jste empatik

Pokud jste skutečně empatik, může se vám stát toto:

1) Prožíváte silné emoce a měníte náladu v závislosti na lidech ve vašem okolí.

Prvním příznakem je právě nadání cítit emoce druhých. To je pravděpodobně nejčastější ukazatel toho, že jste empatik.

Dovolte mi to vysvětlit:

Empatikové nemají vždy kontrolu nad svými emocemi. Mají tendenci vnímat emoce druhých lidí už jen tím, že jsou v jejich blízkosti. V určitých situacích mohou být plačtiví, rozrušení nebo rozzlobení.

Stalo se vám to? Pokud ano, jste pravděpodobně empatik.

2) Je pro vás obtížné být v davu nebo ve velké skupině lidí.

Dalším znakem empatie je, že vám dělá potíže být ve velkém množství lidí.

Přesněji řečeno, můžete se cítit zahlceni myšlenkami a pocity lidí kolem sebe. Můžete se cítit vyčerpaní.

Empatikové jsou citliví na pocity druhých lidí. Vnímají emoce a podvědomé myšlenky a poznají, když se před nimi někdo snaží něco skrýt nebo nesdělit pravdu.

Pokud vám tedy z těchto důvodů dělá potíže být ve společnosti velkých skupin lidí, můžete být empatik.

3) Snadno se rozpláčete, když slyšíte tragické zprávy nebo vidíte znepokojivé obrázky.

Chcete se dozvědět více?

Dalším způsobem, jak zjistit, zda jste empatik, nebo ne, je zamyslet se nad tím, jak reagujete, když vidíte nebo slyšíte tragickou zprávu.

Být empatikem znamená mít silnější pocity než ostatní a navazovat s ostatními vztahy na hlubší úrovni.

Empatikové jsou obecně citlivější. Vnímají věci hlouběji než ostatní lidé a cítí nutkání jednat (nebo něco udělat), když vidí nebo slyší něco, co je rozruší.

Když vidíte bolest druhých, ať už ve zprávách nebo ve vlastní rodině, může to být pro empatiky obtížnější.

4) Jste velmi citliví na zvuky a pachy.

Čím citlivější jste na zvuky a pachy, tím spíše jste empatik.

Jak to?

Empatikové jsou velmi dobře naladěni na okolní svět, takže dokáží zachytit jakýkoli nový nebo cizí pach nebo slyšet zvuky, které jsou těžko postřehnutelné.

Víte, pokud jste empatik, je to jako byste měli superschopnost. Díky své nepřetržité bdělosti snadno zachytíte věci, které ostatním uniknou (ať už jde o nový pach nebo hluk).

5) Často se ocitáte v situacích, kdy nadměrně přemýšlíte a jste hyperaktivní.

Věděli jste, že empatikové jsou supervědomí?

Často jsou zahlceni myšlenkami a pocity druhých, kterých si nemohou nevšimnout a reagovat na ně.

Obecně je to známka toho, že jste empatik; máte tendenci být v různých situacích citlivější než ostatní lidé. Je to součást vaší osobnosti a toho, kdo jste jako člověk.

Pro jistotu si položte otázku:

Nacházím se v situacích, kdy se cítím příliš uvědomělý? Myslím stále na to, jak se cítí ostatní lidé nebo co si myslí?

Pokud je odpověď ano, možná jste empatik.

6) Máte silnou touhu pomáhat druhým a touhu mít větší vliv na svět.

Empatikové intenzivně touží pomáhat druhým. A vy?

Na rozdíl od některých lidí, kteří se snaží pomáhat, ale nakonec se cítí nedoceněni, empatikové se častěji snaží pomáhat druhým, pracují v charitativních organizacích apod.

Empatikové chtějí pomáhat, protože cítí silný soucit, když vidí někoho trpět nebo když slyší o něčí ztrátě. Není divu, že nesnášejí, když vidí, jak druzí trpí!

Pokud jste empatik, máte silnou touhu pomáhat druhým a cítíte, že je důležité, abyste pomáhali.

7) Máte bujnou fantazii, kterou lze jen těžko ovládat.

Dalším znakem empatie je, že máte často velkou představivost.

Jste snílek, který sní a nedokáže sedět v klidu.

Ne, není to vaše představivost, co vás udržuje v pohybu!

Je to proto, že jste citlivější na svět kolem sebe a neustále myslíte na budoucnost nebo reagujete na to, co se děje v přítomnosti.

To vám zkrátka ztěžuje klidné sezení nebo klid. Místo toho můžete mít často pocit, že máte v hlavě příliš mnoho myšlenek.

8) Máte neobvykle dobrou paměť

Dalším znakem empatie je, že máte silnou paměť. Můžete si vzpomenout na věci, na které si jiní nevzpomenou, nebo si pamatovat drobné detaily, které si jiní nepamatují.

Někteří empatikové si navíc mohou pamatovat přesná slova, která lidé použili jen chvíli poté, co je slyšeli nebo viděli.

Proč se to děje?

Empatikové jsou díky svému nadměrnému vnímání okolního světa všímavější a mohou mít silnější paměť než ostatní. Dokážou si zapamatovat detaily, které ostatním lidem unikají!

9) Máte silnou touhu něco vytvořit nebo ovlivnit svět.

Pokud jste empatik, pravděpodobně máte silnou touhu ovlivnit svět nebo vytvořit něco hodnotného.

Může to být způsobeno vaší potřebou pomáhat druhým a cítit se ceněný. Mnoho empatiků má hlubokou touhu po spojení s druhými a chce ve svém životě vytvořit více pozitivních vztahů.

V důsledku toho často jednají na základě této motivace.

Jednoduše řečeno, empatikové chtějí udělat svět lepším pro všechny a často jsou k tomu vedeni.

10) Máte tendenci mít zvýšený smysl pro etiku a vyšší morální standardy.

Empatikové bývají etičtější, citlivější, soucitnější a mají vysoké morální standardy. Obecně se řídí svými zásadami a dělají to, co považují za správné.

Navíc mají silnější pocit, jak by se měli chovat k ostatním (i k sobě), a tyto normy musí bezpodmínečně dodržovat za všech okolností.

Pokud jste empatik, máte silný smysl pro etiku a cítíte, že je nesmírně důležité dělat to, co je správné.

Jak zjistit, zda jste superempatik

Kromě výše uvedených bodů existují další vlastnosti, které se vztahují k superempatické povaze.

Jedná se o:

1) Čas od času máte tendenci se izolovat.

Protože si musí dávat pozor, aby nepřebírali emoce a přesvědčení druhých, mají superempatičtí lidé občas tendenci se izolovat.

Je to způsob, jak se chránit před rozptylováním a minimalizovat vliv, který na ně mohou mít ostatní lidé.

Kromě toho jsou superempatičtí lidé často citliví na změny ve svém okolí a mohou si občas přát nějaký ten odpočinek.

Pokud jste super empatik, můžete mít tendenci trávit více času o samotě než ostatní nebo se od ostatních bez zjevného důvodu odtahovat.

2) Vaše tělo reaguje na utrpení někoho jiného

Další vlastností superempatů je, že mohou cítit fyzickou bolest v reakci na utrpení někoho jiného.

Jinými slovy, pokud jste vystaveni bolesti někoho jiného, například když slyšíte příběh ve zprávách nebo čtete knihu, můžete také pocítit určitý druh fyzické reakce.

Může pro vás být těžké to pochopit, protože vám to připadá tak skutečné a rozrušující. Je to proto, že máte silné spojení s druhými a jejich bolest se může skutečně stát vaší bolestí.

3) Snadno se necháte frustrovat.

Pokud jste empatik, můžete se často cítit frustrovaní.

Proč se to děje?

Je to proto, že si nemůžete nevšimnout, jak lidé reagují na svět kolem sebe, a neustále přemýšlíte o všem, co se děje ve vaší mysli a ve vašem okolí.

To znamená, že se pravděpodobně budete snažit zablokovat ostatní lidi a jejich emoce, což může způsobit, že se budete cítit zdrceni nebo frustrováni.

4) Cítíte úzkost intenzivněji než ostatní.

Superempatikové mohou také zažívat intenzivnější pocity úzkosti než ostatní. To se může stát, když jsou v davu nebo když je kolem nich příliš mnoho lidí najednou.

Jak to?

Jak už víte, empatikové si berou emoce druhých lidí velmi hluboko k srdci, a proto je pro ně snadné nechat se přemoci a ovlivnit nepohodou nebo stresem druhých lidí.

V případě superempatů se to může stávat mnohem častěji.

Víte, někdy jsou superempatičtí lidé tak citliví na pocity druhých lidí, že se jim může špatně dýchat a mohou se dostat do stavu úzkosti.

5) Cítíte se provinile, když nemůžete pomoci ostatním.

Mnoho superempatů se může cítit provinile, když nemohou někomu jinému pomoci více, než by chtěli.

Proč?

Protože jak víte, empatikové jsou tak hluboce propojeni s ostatními lidmi a jejich pocity, že je pro ně velmi obtížné oddělit se od pocitů ostatních lidí.

V důsledku toho mají tendenci cítit se špatně, když nemohou někomu jinému pomoci zcela vyřešit jeho problémy.

6) Máte tendenci zaměřovat se na druhé, a ne na sebe.

Superempatikové se také mohou více soustředit na druhé než na sebe a často je pro ně obtížné soustředit se na vlastní pocity.

Jak to?

Protože jsou tak zaujatí pocity druhých lidí, je pro ně snadné omezit pozornost, kterou věnují svým vlastním pocitům, což je nakonec jedním z největších znaků superempatie.

Viz_také: Tato řízená meditace pro emoční uzdravení mi změnila život

Je to proto, že pro superempatiky je velmi obtížné nesoustředit se na to, co cítí ostatní.

Můžete se s tím ztotožnit?

7) Hledáte omluvy pro špatné chování ostatních lidí.

Další znamení, že jste super empatik?

Máte tendenci hledat omluvy pro špatné chování druhých lidí.

Proč?

Protože jsou empatikové tak zaměřeni na druhé, je u nich pravděpodobnější, že budou přemýšlet spíše o straně druhé osoby než o svých vlastních pocitech. A to znamená, že často přijdou na důvod, proč se někdo chová špatně.

Výhody empatie

1) Rozumíte pocitům druhých a můžete jim pomoci svým vhledem.

Jednou z nejzřetelnějších výhod empatie je, že rozumíte druhým a můžete jim pomoci svým vhledem.

Můžete například pomoci druhým, aby se lépe rozhodovali, protože cítíte jejich bolest a rozumíte jim lépe než většina lidí.

2) Máte umělecké nadání

Máte živou představivost, která vám pomáhá vytvářet krásné výtvarné a hudební díla, a máte přirozený umělecký talent, který může oslovit ostatní.

Také vidíte věci jinak než většina lidí, a to vás ve světě umění činí výjimečným.

Stát se umělcem však není tak snadné, jak se zdá, a proto tato dovednost vyžaduje určitou praxi a odhodlání.

3) Máte silné sociální dovednosti

Další výhodou empatie je, že umíte velmi dobře komunikovat s ostatními.

Dokážete snadno číst emoce druhých, a to znamená, že se můžete s lidmi velmi snadno spojit.

Rádi navazujete kontakty s ostatními, což znamená, že máte skvělé sociální dovednosti a rádi se bavíte.

Díky tomu je mnohem snazší najít si přátele a váš společenský život superempatů je snazší než u většiny lidí.

4) Rozumíte sami sobě a svým emocím

Svým způsobem jsou empatikové často sami sobě nejlepšími přáteli, protože sami sobě velmi dobře rozumí.

Pokud jste superempat, pak pravděpodobně rozumíte svým emocím ještě lépe než průměrný člověk.

To znamená, že jste zvyklí komunikovat sami se sebou a dokážete využívat své vlastní pocity k řešení svých problémů.

To se však stává problematickým, když jsou poblíž další lidé.

5) Jste dobrý posluchač

Věděli jste, že empatie z vás dělá také dobrého posluchače?

Pokud jste empatik, měli byste umět dobře vnímat emoce druhých a interpretovat je.

Navíc umíte velmi dobře naslouchat druhým lidem a vžít se do jejich myšlenek.

To znamená, že když řeknou, že něco cítí, bude pro vás mnohem snazší si udělat představu o tom, o čem mluví.

6) Jste dobrý komunikátor

Jak už víte, empatikové mají vysokou schopnost empatie a skvěle komunikují s ostatními.

To znamená, že umíte velmi dobře komunikovat s druhými lidmi a snadno je přimějete, aby se cítili lépe, pokud jde o jejich vlastní emoce.

Vy zase umíte skvěle vyjádřit svůj.

7) Máte silné vůdčí schopnosti

Seznam výhod pokračuje tím, že empatikové mají silné vůdčí schopnosti.

Jste-li superempat, pak umíte velmi dobře vést ostatní a dokážete lidi kolem sebe motivovat k velkým výkonům.

Je to pravda?

8) Jste intuitivní

Co to znamená?

Znamená to, že rozumíte emocím a záměrům druhých, i když nejsou vyjádřeny.

Empatikům je intuice vlastní, ale pokud jste superempatik, máte vyšší úroveň intuice a dokážete lidem porozumět ještě lépe než ostatní empatikové.

9) Máte radost z toho, že pomáháte druhým a děláte jim radost.

Mnoho empatiků je přirozeně šťastných a radostných, protože umí najít štěstí v druhých.

Je to proto, že jsou od přírody schopni vidět v druhých to dobré, a to je činí velmi optimistickými a šťastnými.

10) Když jste s ostatními, máte pocit sounáležitosti.

Jednou z dalších výhod empatie je, že ve skupině lidí snadno pocítíte sounáležitost.

Umíte být velmi společenští a snadno navazujete kontakty s ostatními, což vám dává pocit, že jste součástí něčeho mnohem většího, než jste vy sami.

Výhody superempatie

1) Zažíváte více léčení a vedení

Když dokážete dobře číst emoce druhých, pak jste také schopni přijímat mnohem více léčení než průměrný člověk.

To znamená, že budete mnohem schopnější přijímat duchovní vedení a vhled prostřednictvím svých emocí.

2) Lidé jsou k vám přitahováni

Superempatičtí lidé mají silnou auru, na kterou ostatní reagují. To znamená, že se dokážete velmi snadno spojit s lidmi a stát se vůdčí osobností.

Dokážete přirozeně vyvolat v ostatních pocit štěstí, což je důležitá vlastnost každého úspěšného vedoucího.

3) Jste vysoce intuitivní a dokážete vycítit, co si ostatní myslí a cítí.

Superempatičtí lidé mají vyšší úroveň intuice, což znamená, že dokážete vycítit, co si lidé myslí, co cítí a co se chystají udělat.

Dokážete také sledovat pocity druhých lidí, takže jste velmi dobrý empatik, pokud jde o čtení vlastních emocí a emocí druhých, stejně jako činů.

4) Smysl svého života nacházíte, když pomáháte nebo sloužíte druhým.

Protože jsou superempatičtí lidé zvyklí pomáhat druhým, nacházejí při tom smysl svého života.

To znamená, že budete rádi pomáhat druhým a budete velmi dobře sloužit své komunitě i rodině.

Vaše empatická povaha je dar, který můžete využít k pomoci lidem, kteří právě teď trpí.

5) Jste skvělý přítel a zároveň skvělý rodič, dítě nebo sourozenec.

Proč? Protože vám na lidech kolem vás velmi záleží.

Opět jste zvyklí starat se o druhé a pomáhat jim s jejich problémy.

To znamená, že lidé budou mít přirozeně pocit, že jste dobrý přítel a někdo, komu se mohou snadno svěřit.

Nevýhody empatie

Zde jsou některé nevýhody empatie:

 • Můžete se cítit zahlceni emocemi druhých lidí, což může vést k depresi, stresu nebo úzkosti.
 • Snadno vás zahltí velké davy lidí.
 • Můžete mít pocity deprese a nízkého sebevědomí.
 • Máte tendenci nad situacemi příliš přemýšlet a těžko oddělujete své emoce od emocí druhých.
 • Po čase stráveném s ostatními se můžete cítit vyčerpaní.
 • Když jste daleko od ostatních, můžete pociťovat úzkost.
 • Někdy se můžete cítit osaměle a nevědět, co dělat, abyste se cítili lépe.
 • Na základě své citlivosti můžete intenzivně reagovat, když slyšíte určité zvuky nebo věci, kterých si ostatní vůbec nevšimnou.
 • Můžete být snadno frustrováni chováním lidí.
 • Možná máte nízký sexuální apetit, protože se většinu času soustředíte na pomoc druhým.

Nevýhody superempatie

Pokud jste super empatik, můžete si k nevýhodám empatie přidat ještě tyto:

 • Možná nebudete schopni přijmout své dary a talenty.
 • Ve snaze pomoci druhým můžete ignorovat své vlastní potřeby, pocity a touhy.
 • Možná jste "lidem po chuti" a nechápete své vlastní hranice nebo limity.
 • Možná se cítíte nenaplnění, protože o sebe občas nepečujete.
 • Možná se cítíte zahlceni množstvím lidí, o které se musíte postarat.

Jde o tohle:

Jako superempatik se můžete nechtěně příliš zaměřovat na druhé. Pokud neustále věnujete pozornost druhým, může být pro vás opravdu těžké najít vlastní životní cíl.

Možná nerozumíte svým vlastním hranicím nebo limitům nebo tomu, co máte v životě dělat.

Mohlo by být vaším skutečným cílem být lidem příjemný?

Když jsem se snažil najít svůj vlastní životní cíl, přihlásil jsem se do online kurzu Rozvíjení osobní síly od Justina Browna. Absolvování jeho kurzu mi skutečně změnilo život, a proto jsem přesvědčen, že může pomoci i vám.

Na základě učení šamana Rudy Iandeho našel Justin Brown způsob, jak odhalit, kdo skutečně jsme, a pochopit, co potřebujeme - a proč - k dosažení štěstí.

Pokud si chcete vytvořit myšlení, které vám změní život, překonávat výzvy a čerpat z nich energii a vytvořit si vlastní životní cestu, která se bude lišit od cesty vaší rodiny a přátel, vřele vám tento kurz doporučuji.

Tak na co čekáte?

Klikněte zde a přihlaste se na bezplatnou mistrovskou lekci Justina Browna.

Být empatikem nebo superempatikem: Co když jím být nechcete?

Být empatikem je úžasný dar, který s sebou přináší spoustu výhod. Nemusíte však svou empatickou povahu přijímat, pokud je vám to nepříjemné.

Své empatické schopnosti a pocity můžete čas od času ignorovat, což vám umožní normálně fungovat.

Toho můžete dosáhnout pomocí hypnózy, léků nebo tím, že se odstraníte ze situací, které vás příliš zatěžují.

Existují však i jiné způsoby, jak se naučit řídit a ovládat své empatické schopnosti bez léků nebo hypnózy.

Svou empatickou povahu se můžete naučit chránit tím, že se naučíte soustředit na svého ducha a energii. Své pocity a emoce si také můžete zapisovat do deníku nebo na papír.

To vám pomůže oddělit se od pocitů druhých lidí, třeba jen na několik minut.

Také se můžete naučit své empatické schopnosti zablokovat nebo odříznout. Abyste toho dosáhli, musíte omezit, kolik času s lidmi trávíte a kolik informací o pocitech druhých lidí získáváte.

Sebevědomí si můžete zvýšit tím, že se na sebe podíváte do zrcadla, poslechnete si uklidňující hudbu a zapíšete si pozitivní věci, které jste v minulosti dokázali.

Jak využít své empatické schopnosti

Pokud naopak chcete své empatické schopnosti skutečně využít, můžete k tomu podniknout několik jednoduchých kroků.

1) Všímejte si svého okolí

Věnujte pozornost svému okolí tím, že budete vnímat řeč těla a každých několik minut se prohlédnete o 360 stupňů.

Dělejte to každý den, abyste si vytrénovali rychlou reakci, když uvidíte někoho v nesnázích.

2) Psaní deníku je způsob, jak uvolnit své emoce a myšlenky.

Můžete psát o svých pocitech a myšlenkách, aniž byste o nich museli mluvit, což může být v některých situacích užitečné.

Jak užitečné?

Zpracování pocitů vám pomůže lépe porozumět sobě samým, což vám zase pomůže lépe porozumět druhým.

3) Vytvořte si doma prostor pro meditaci nebo relaxaci.

Jak to funguje?

K vytvoření dokonalého prostředí pro relaxaci můžete použít aromaterapii, krystaly, svíčky, uklidňující hudbu a další prostředky.

Tímto způsobem můžete snáze vnímat svět kolem sebe a všímat si jakýchkoli energetických změn.

4) Trávení času v přírodě

Pobyt v přírodě je skvělým způsobem, jak využít své empatické schopnosti. Může vám pomoci soustředit se na své emoce, myšlenky a pocity.

Kromě toho vám to může pomoci lépe porozumět ostatním a také vám to může pomoci cítit se ve společnosti lidí lépe.

5) Vytvořte něco smysluplného

Umělecká tvorba je dalším skvělým způsobem, jak využít své schopnosti, a je to způsob, jak využít své emoce a myšlenky k vytvoření něčeho krásného a smysluplného.

Můžete používat různé materiály a techniky k vytváření umění a dotýkat se svou prací ostatních.

Závěrečné myšlenky

Nyní byste již měli mít dobrou představu o rozdílech mezi empatií a superempatií.

Který jste vy?

Pokud jste super empatik, uvažovali jste o tom, že by to mohl být váš životní cíl? Využíváte své zvláštní schopnosti k tomu, abyste pomáhali druhým a změnili jejich životy k lepšímu?

Pokud jste empatik a nechcete jím být, jak zvládáte svou empatickou povahu? Jak ji ovládáte, aby se vám nevymkla z rukou a neovládla váš život?

Možná vám tyto otázky pomohou zjistit, kdo skutečně jste.

V případě pochybností by nebylo na škodu zkusit najít sám sebe a svůj skutečný cíl.

O bezplatné mistrovské třídě Justina Browna jsem se zmínil již dříve. Rozvoj vaší osobní síly je řešením vašich existenciálních otázek.

Klikněte zde a přihlaste se do jeho kurzu.
Billy Crawford
Billy Crawford
Billy Crawford je ostřílený spisovatel a blogger s více než desetiletými zkušenostmi v oboru. Má vášeň pro vyhledávání a sdílení inovativních a praktických nápadů, které mohou pomoci jednotlivcům a firmám zlepšit jejich životy a provoz. Jeho psaní se vyznačuje jedinečnou směsí kreativity, nadhledu a humoru, díky čemuž je jeho blog poutavým a poučným čtením. Billyho odborné znalosti pokrývají širokou škálu témat, včetně obchodu, technologií, životního stylu a osobního rozvoje. Je také oddaným cestovatelem, který navštívil více než 20 zemí a stále napočítá. Když Billy nepíše nebo nekomentuje svět, rád sportuje, poslouchá hudbu a tráví čas se svou rodinou a přáteli.