7 důvodů, proč se nikdy nehádat s ignorantem (a co dělat místo toho)

7 důvodů, proč se nikdy nehádat s ignorantem (a co dělat místo toho)
Billy Crawford

Hádky jsou nevyhnutelné, ale kdo s kým se budete hádat, je částečně vaše volba.

Přiznejme si to: dříve nebo později se s někým nepohodnete.

Ale chci vám důrazně doporučit, abyste se ani neobtěžovali hádat s ignorantem, a tady je důvod, proč...

1) Neznalý člověk vás nebude poslouchat

Hádka je nakonec stále jen rozhovor.

Hádky mohou být hodnotné a zajímavé, pokud vedou k nějakým novým poznatkům, průlomům nebo vyjasněním.

Dokonce i při hádce s někým, při níž nedochází k žádným kompromisům, si můžete uvědomit, že se mýlíte nebo máte pravdu, o které jste neměli tušení.

Hádky jsou však stále dialogem.

Ať už se jedná o něco velkého nebo malého, budete chtít, aby váš hlas byl slyšet, zejména když jste si jisti, že se někdo mýlí nebo se mýlí.

Nemá smysl se o to snažit, když mluvíte s ignorantem.

Neposlouchají vás. Je jim to jedno. Ztrácíte čas.

Jak poznáte, jestli je to ignorant, nebo jen někdo, kdo s vámi nesouhlasí?

Koneckonců je snadné mít konfirmační předsudky a předpokládat, že někdo je ignorant, ale ve skutečnosti s vámi jen nesouhlasí.

Přejděme tedy k bodu dvě...

2) Jak poznat, zda je někdo skutečně neznalý (nebo s vámi jen nesouhlasí)

Nejlepší způsob, jak zjistit, zda je někdo skutečně ignorant, je shodnout se na základních skutečnostech.

Jinými slovy, abyste mohli diskutovat, musíte se shodnout na základních faktech nebo společně dohodnutých principech.

Příklad?

Mám rád filozofické a ideologické diskuse, ale vzpomínám si na rozhovor s jedním mužem, kterého jsem potkal a který neustále přesouval témata.

V té době mu bylo asi 65 let, mně o rok méně, 37.

Žil v komuně s alternativně smýšlejícími lidmi a já předpokládal, že by se se mnou mohl podělit o něco jedinečného a moudrého!

Tak jsme se do toho pustili...

Diskutovali jsme například o tom, kam až by měla sahat svoboda nebo morálka, a on tvrdil, že morálka je jen konstrukt a že neexistuje nic dobrého nebo špatného.

Dobře, zajímavé, tento názor jsem slyšel mnohokrát, včetně filozofů jako Nietzsche, takže jsem chtěl slyšet víc.

Pojďme to prozkoumat...

Zeptal jsem se, zda by to rozšířil i na takové věci, jako je vražda nebo násilí na nevinných lidech?

Podle něj je to všechno "subjektivní". Správné nebo špatné nemůže přesáhnout naše vlastní chápání a neexistuje žádný konečný arbitr, jako je Bůh, příroda nebo karma.

Dobře, ale co když někdo prokazatelně ublíží nevinnému člověku bez pochopitelného důvodu, kromě touhy mu ublížit, není to podle nějakého univerzálního standardu špatné?

Na chvíli se odmlčel, rozčilený...

Pak obrátil scénář...

Řekl mi, že realita je vlastně jen matrix, který si sám vytváří, a že stejně není skutečná.

Uf.

Povzdechl jsem si a snažil se najít způsob, jak se z debaty co nejdříve dostat.

Takže na celé diskusi stejně nezáleželo, protože jsme si všichni jen představovali svůj život v simulaci reality, která se ve skutečnosti neděje mimo cokoli v naší mysli?

Nejde o to, jestli jsem souhlasil nebo ne, ale o to, že prostě změnil téma debaty, aby celé téma znehodnotil hned na začátku výrokem, který stejně nebyl prokazatelný.

Jak jsem ho upozornil, pokud nic není skutečné nebo neznamená nic jiného, než co si subjektivně představujeme, pak jsme vlastně ani nevedli rozhovor a já jsem vlastně neřekl hodně štěstí a nezavěsil.

Ale byl jsem.

Proč byl ignorant? Protože nechtěl přijmout parametry tématu ani základní fakt, že (pokud víme) oba mluvíme a existujeme v nějaké formě, kterou lze považovat za "skutečnou".

Nemá smysl diskutovat nebo se hádat s ignoranty, a ignorantství poznáte podle toho, že někdo neustále popírá základní fakta reality nebo mu záleží víc na tom, co se mu líbí. chtít věřit než tomu, co je prokazatelně nebo pravděpodobně Pravda.

3) Z nějakého důvodu jsou nevědomí.

Žijeme snad všichni v simulaci?

Někteří to naznačovali a od dob gnostiků i dříve to bylo jistě stálé téma.

Ale vzít si velké morální otázky a pak o nich diskutovat až do bodu, kdy debatu prohrajete, a pak se vrátit k tomu, že "stejně nic není skutečné", je chování malého dítěte.

Pokud chcete diskutovat o tom, zda je něco skutečné, diskutujte o tom. že, nepoužívejte ji jako záložní řešení, abyste se snažili vyrovnat lidem, kteří chtějí mluvit o skutečných tématech, která jsou důležitá.

Pojďme se na to podívat: neznalost.

Slovo ignorant pochází ze slova ignorovat.

Neznalý člověk je často považován za někoho, kdo je hloupý, ale nemusí to tak být.

Neznalí lidé jsou lidé s předsudky nebo nedostatkem znalostí.

Neznalý člověk je někdo, kdo neví, o čem mluví, někdy i dobrovolně.

Buď se rozhodli ignorovat fakta a zkušenosti, které nepovažují za důležité, nebo se ocitli v situaci, kdy jim tato fakta a životní realita nebyly předloženy, nebo jim byly předloženy zkresleně.

V prvním případě s nimi budete polemizovat, protože se budou domnívat, že zastupujete nesprávné a nedůležité názory.

V druhém případě se k novým informacím nebo perspektivám staví zpravidla nepřátelsky.

Kdybyste byli nevědomí a nevěděli, jak byste reagovali na to, kdyby vám to někdo řekl?

Pravděpodobně byste na to reagovali jako na útok na vaši inteligenci.

Tím se dostáváme k bodu čtyři...

4) Hádka není místem pro poučení.

Když se dostanete do sporu, není čas na to, abyste někomu sdělovali fakta nebo ho poučovali o nějakém tématu.

To proto, že to bude bráno jako útok nebo jejich oprava a součást argumentace.

I když se jen snažíte poskytnout informace o tom, o čem mluvíte, neznalý člověk to bude považovat za útok.

Snažil jsem se to říct tomu chlápkovi, o kterém jsem se zmínil, ale nepomohlo to.

"Ať už je něco skutečné, nebo ne, můžeme o tom alespoň diskutovat v kontextu událostí a situací, které se zdají být skutečné."

On: "K čemu to je? Je to skutečné jen ve tvé hlavě."

Dobře tedy.

Vezměme si další příklad toho, že snaha naučit někoho základní fakta nebo stanovit výchozí premisu, se kterou nebude souhlasit, je ztráta času...

Řekněme, že diskutujete o kořenech velké hospodářské krize.

Druhá osoba říká, že to bylo proto, že USA přestaly používat zlatý standard, ale vy vysvětlujete, že USA v té době stále používaly zlatý standard.

"To si nemyslím, chlape," řekne ten chlap. "Rozhodně se mýlíš."

Několikrát na tom trváte a vytáhnete oficiální encyklopedické heslo o odchodu USA od zlatého standardu.

"Ne, to jsou falešné zprávy. Jen propaganda, kámo, no tak, jsi přece chytřejší," řekne tvůj konverzační partner.

Tento spor či debata se nyní dostala do slepé uličky.

Faktem je, že USA přestaly používat zlatý standard za prezidenta Nixona v roce 1971, a dokonce ani argumenty, že se v podstatě přestal používat v roce 1933, jej stále neřadí mezi příčina velké hospodářské krize.

To nikdy žádný hodnotný historik netvrdil, protože to nemá žádné kořeny v základní realitě.

V tuto chvíli už toho v tomto směru moc nezmůžete. Neznalý člověk vás neposlouchá a říká vám, že se mýlíte v prokázaném faktu.

Je na čase najít si někoho nového, s kým si budete moci promluvit, protože jakákoli další interakce povede jen k další frustraci, zmatku a ztrátě času...

5) Hádání se s ignoranty je plýtvání cennou energií.

Dalším z klíčových důvodů, proč byste se nikdy neměli hádat s neznalým člověkem, je to, že tím ztrácíte čas a energii.

Všichni máme v nádrži omezené množství benzínu a utrácet ho za zbytečné diskuse se nevyplatí.

Vynaložení energie na upřímný nesouhlas nebo vyslechnutí někoho, kdo má skutečně odlišný pohled na věc, se v některých případech rozhodně vyplatí.

Dokonce i hádky, které vás rozčílí, mohou být často objasňující.

Ale hádky, které se točí v kruhu a nevedou ke skutečnému vyjasnění, jsou naprostým plýtváním vaší energií.

Často také přinášejí neznalému člověku mladistvou radost, protože svými výlevy plýtvají vaším časem a energií.

Dramatik George Bernard Shaw to vyjádřil památně:

"Už dávno jsem se naučil, že s prasetem se nikdy nemá zápasit. Ušpiníš se, a navíc to prase má rádo."

Přišli jste se zdarma pobavit s prasetem a ušpinit si oblečení od bláta?

Nic proti prasatům, ale já vím, že nejsem!

6) Hádání se s neznalými lidmi snižuje vaše znalosti.

Chci zdůraznit, že hádat se s neznalými lidmi je nejen zbytečné, ale i škodlivé.

Nejenže vás to připravuje o energii a čas, ale také to může vést k opravdovému zmatku a rozruchu. snížení ve vašich znalostech a duševní jasnosti.

Když se intenzivně stýkáte s ignoranty, můžete se nakazit jejich idiocií.

Kéž by to šlo říct nějak hezčeji, ale nejde to.

Někdo vám může rozumně sdělit svůj názor na různé formy léčby rakoviny a alternativní metody, které se osvědčily jemu nebo jiným.

Ale pokud vám začnou vyprávět o tom, že jsou bílí kouzelníci z jiné dimenze, kteří umí léčit rakovinu a mají na to doporučující dopisy (to se mi stalo v jedné ubytovně v Evropě), pak máte co do činění s:

  • Kompulzivní lhář
  • Duševně nemocný jedinec
  • Velmi neznalý člověk
  • Všechny tři.

Nemá smysl v této interakci pokračovat, protože veškeré prvky pravdy, které mohou existovat v duchovní stránce rakoviny nebo jejího léčení, budou překryty nekonečnými vrstvami sebechvalných keců.

Totéž bohužel platí i pro mnoho aspektů New Age a duchovních nauk, včetně pomatených stránek, jako je Spirit Science.

Na těchto stránkách se mísí pravdivé a hluboké poznatky s velmi bludnými a bizarními naukami, včetně těch o tom, že realita je konstrukt a život není skutečný.

Když se smísí s duševní nemocí, odcizením a psychedelickými stavy, může být tento nápoj smrtící.

Ve skutečnosti byl kanál Spirit Science součástí inspirace obviněného masového vraha z Highland Parku Bobbyho Crimo (který vystupoval pod přezdívkou "Awake" rapper), a to v odkazech, které částečně odhalila brilantní analytička BXBullett na svém kanálu Odysee.

Neznalost není jen otravná nebo matoucí. Její bludné výlevy mohou lidi doslova zabít.

Pokud s ním budete trávit příliš mnoho času, můžete se nakazit a začít ho šířit.

7) Stáhnou vás na svou úroveň!

Viz_také: 30 nejinspirativnějších citátů Kobeho Bryanta

Tím se dostáváme k bodu sedm:

Když se hádáte s ignorantem, musíte nevyhnutelně udělat jednu věc...

Musíte jim ustoupit nebo jim poskytnout ústupky.

V podstatě jim musíte prominout některé základní chyby nebo nepochopení, abyste mohli pokračovat v diskusi.

To je chyba, protože vás to mate a nevede k ničemu užitečnému.

Dobře, zajímavé, takže věříte, že morálka je subjektivní a že stejně nic není skutečné. Předpokládejme tedy, že je pravda, že nic není skutečné a že všichni musíme vystoupit do páté dimenze, aby něco znamenalo nebo nás to sladilo. Předpokládejme, že hvězdní indigoví jedinci k tomu musí ukázat cestu, jak by to fungovalo?

Nyní jste učinil řadu ústupků od vzdálených myšlenek, které se ve skutečnosti nevztahují k žádným podloženým nebo pozorovatelným skutečnostem.

Navíc, když zjistíte, že někteří přívrženci věcí jako Capital Steez (například Crimo) věří, že je to bůh, který se vrátí v roce 2047 na konci světa...

...A že kataklyzmatické násilí může být nezbytné k tomu. urychlit ten druhý příchod...

Možná nebudete tak ochotni nadále přijímat směšné a bludné návrhy jako základ rozhovoru.

Ne všichni 47 členové sekty věří v násilí nebo psychické zhroucení jako součást procesu, ale překvapivě mnoho z nich udělat!

Co dělat místo hádky s neznalým člověkem?

Místo hádky s ignorantem zkuste následující přístupy.

Řekněte jim fakta a odejděte

Důrazně nedoporučuji hádat se s neznalým člověkem.

To však neznamená, že jim nemůžete poskytnout fakta.

Doporučte jim knihu, která stanoví výchozí fakta. Zmiňte se o jednom nebo dvou myslitelích, kteří již plně vyvrátili to, co tvrdí.

Upozorněte je, že jejich představy se nezakládají na realitě a mohly by být škodlivé.

Viz_také: Tato řízená meditace pro emoční uzdravení mi změnila život

Pak odejděte.

Máš lepší věci na práci.

Pokud později projeví zájem diskutovat o tématu nebo argumentovat v případě, že přijali výchozí rámec reality nebo parametr, můžete se rozhodnout, zda se v té době znovu zapojíte.

Nesnižujte se však na jejich úroveň a nepřijímejte falešné premisy do debaty.

Polemizujte s lidmi, kterým skutečně záleží na pravdě.

Místo toho, abyste diskutovali a hádali se s neznalými lidmi, diskutujte a hádejte se s těmi, kteří chtějí znát pravdu.

Jaká je pravda?

Je to ověřitelný fakt nebo sdílená zkušenost, proti které nelze nic namítat.

Všichni například potřebujeme určité živiny, abychom fyzicky přežili.

Mohli bychom se dlouze dohadovat o tom, které živiny to přesně jsou, jakou formou je přijímat, o biopotravinách, pesticidech, dietách, geneticky modifikovaných organismech (GMO) a mnoha dalších tématech.

Ale můžeme začít alespoň tím, že se shodneme na tom, že lidé ve své současné nekyborgské podobě potřebují jídlo!

("Ale možná, že až jednou vystoupíme na naše Pravda a unikneme z matrixu této vězeňské planety řízené Zio, nebudeme potřebovat nesmysly a nízkou energetickou toxicitu. potraviny , nevěděl jsi to?")

Jo... Jak jsem říkal...

Hádejte se a mluvte s lidmi, kteří chtějí znát pravdu a přijímají základní fakta.

Pointa

Hádej se s kým chceš, já neřeším, s kým budeš mluvit.

Mnohá zapojení nakonec přinášejí ovoce a vedou k zajímavým poznatkům.

Důrazně však nedoporučuji hádat se s neznalými lidmi.

Opravte je, jemně je napomeňte a řekněte jim fakta, ale nezabývejte se tím dlouho.

Pravá nevědomost se živí sama sebou a i váš rozšířený nesouhlas ji jen posiluje.

Doporučte knihu, řekněte skutečná fakta a pak odejděte.

Neznalí lidé jsou všude, ale čím méně je budete krmit jejich falešnými tvrzeními, tím více se začnou probouzet do reality.
Billy Crawford
Billy Crawford
Billy Crawford je ostřílený spisovatel a blogger s více než desetiletými zkušenostmi v oboru. Má vášeň pro vyhledávání a sdílení inovativních a praktických nápadů, které mohou pomoci jednotlivcům a firmám zlepšit jejich životy a provoz. Jeho psaní se vyznačuje jedinečnou směsí kreativity, nadhledu a humoru, díky čemuž je jeho blog poutavým a poučným čtením. Billyho odborné znalosti pokrývají širokou škálu témat, včetně obchodu, technologií, životního stylu a osobního rozvoje. Je také oddaným cestovatelem, který navštívil více než 20 zemí a stále napočítá. Když Billy nepíše nebo nekomentuje svět, rád sportuje, poslouchá hudbu a tráví čas se svou rodinou a přáteli.